Požadavky ke zkoušce z předmětu PRM045
Programování II

1. ročník bakalářského studijního programu Matematika
letní semestr školního roku 2011/2012

Zkouška má písemnou a ústní část.

Písemná část má opět dvě části.

V ústní části zkoušky se požadují znalosti programovacího jazyka a algoritmů podle níže uvedeného seznamu (v rozsahu přednášky). Součástí zkoušky je také rozbor úloh z písemné části zkoušky formou diskuse nad zvolenými řešeními. Požaduje se schopnost zvážit přednosti a nedostatky různých alternativních způsobů řešení.

Programovací jazyk Pascal - tato část je definitivní
(implementace Turbo Pascal verze 7 - nejde přitom o detaily, ale o principy)

Algoritmy a programovací techniky