Co je JDI

Jeden den s informatikou chce představit veřejnosti, co se může skrývat pod pojmem Informatika a přiblížit, jakými oblastmi informatiky se zabýváme na Matematicko-fyzikální fakultě Univezity Karlovy.

Jeden den s informatikou vám dává příležitost navštívit naši školu těsně před začátkem výuky v zimním semestru a poznat zdejší prostředí, učitele i studenty.

Program JDI bude mít několik různých forem:
Třicetiminutové přednášky budou vždy popisovat nějaký problém nebo kousíček problému a způsob jeho řešení.
(Skutečné přednášky na MFF UK jsou devadesátiminutové a navazují na sebe, ale věříme, že i za třicet minut se dá vnímavým lidem leccos vysvětlit.)

Na demonstracích diplomových prací a projektů budou naši studenti předvádět svoje výsledky. Možná uvidíte zrod něčeho převratného, vždyť jako studentský projekt na MFF UK začínaly třeba NetBeans nebo Phalanger.

Většina stánků, dílen, zkrátka věcí, které si můžete osahat vlastníma rukama, bude nějak souviset s počítači, ale někteří si sestrojí i vlastního robota.

A nakonec – i když možná od začátku do konce - hra! Naše starobylá budova v těsném sousedství mikulášského chrámu skrývá mnohá tajemství (například tři patra pod zemí) a je jako stvořená pro šifrovačku.