O kurzu

Kurz Programování pro úplné začátečníky je součástí řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP (Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Kurz je určen pro učitele a pro účastníky z široké veřejnosti, kteří se ještě nikdy s programováním nesetkali a chtějí se naučit úplné základy programování a principy algoritmizace. Jako nástroj budeme používat programovací jazyk Python. Výklad bude postupovat pomalým tempem, bude kladen důraz na důkladné procvičení probírané látky.

Kurz nepředpokládá žádné předchozí znalosti, pouze uživatelskou schopnost ovládat počítač.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s úplnými základy programování a algoritmizace. Kurz není zaměřen na didaktiku programování.

Forma kurzu

Kurz se bude konat online.

Kurz bude probíhat formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Předpokládaný počet účastníků: 20
Rozsah: celkem 24 hodin
Místo konání: Kurz bude konat online.
Datum konání kurzu:

Kurz v zimním semestru 2023/24 nebyl otevřen.

  • pátek 22.9.2023
  • pátek 6.10.2023
  • pátek 20.10.2023
  • pátek 10.11.2023
  • pátek 1.12.2023
  • pátek 15.12.2023
  • pátek 12.1.2024 - projekty
Vždy od 14:00 do 17:15.

Odkaz na Programování pro úplné začátečníky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.