O kurzu

Kurz poskytne učitelkám a učitelům z prvního stupně základní škol vhled do informatiky v rozsahu, v jakém by měla být vyučována ve 4. a 5. třídách ZŠ po revizích RVP ZV vzdělávací oblasti „Informatika“ z roku 2021.

Základním cílem kurzu je vysvětlit podstatu čtyř klíčových okruhů informatiky – „data, informace a modelování“; „algoritmizace a programování“; „informační systémy“; „digitální technologie“. Kurz nabídne účastníkům základní vhled do problematiky, pomůže pochopit vazbu informatiky na látku probíranou v dalších předmětech a dotkne se i tvorby ŠVP. Účastníci získají povědomí o problematice a zmapují své potřeby dalšího rozvoje v speciálním tematicky zaměřeném kurzu.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat online.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Marcela Přibylová
Mgr. Anna Drobná
Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-27575/2021-5-951
Předpokládaný počet účastníků: 25
Rozsah: celkem 16 hodin
Místo konání: Kurz se bude konat online.
Datum konání kurzu:
  • pátek 16.2.2024
  • pátek 15.3.2024
  • pátek 12.4.2024
  • pátek 3.5.2024
Vždy od 15:00 do 18:15.

Odkaz na Informatika pro první stupeň - dle nových RVP ZV v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Kurz je určen pro učitelky a učitele prvního stupně základních škol. Hlavní myšlenkou kurzu je, že informatiku by na 1. stupni měli především učit lidé, kteří umí s dětmi z prvního stupně pracovat – žádné předchozí znalosti informatiky se tedy u účastníků kurzu nepředpokládají.
Výše úplaty: 2000 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.