Dětské programovací jazyky
pro začátečníky

Kurz v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • pro začátečníky,
  kteří nikdy neprogramovali
 • primárně pro učitele ZŠ


O kurzu

Kurz Dětské programovací jazyky pro začátečníky je součástí řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi výukou algoritmizace pomocí úloh s použitím počítače, robotických pomůcek i bez nich. Ukážeme si, že algoritmizace může být zábavná i s tužkou a papírem. Nicméně si účastníci vyzkouší i práci s několika různými typy robotických pomůcek vhodných pro danou věkovou kategorii (BlueBot, Cubetto, MTiny, CodeyRocky, stavebnice Vex, Lego...) Součástí kurzu je i výuka programování v blokově orientovaném jazyce. Obsah kurzu pokrývá okruh Algoritmizace a programování vzdělávací oblasti Informatika revidovaných RVP ZV pro první stupeň.

🏁 Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na metodiku výuky programovaní dětí ve věku 5-12 let.

> Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele, kteří se chtějí seznámit s výukou algoritmizace a programování dětí přibližně ve věku 5–12 let s využitím k tomu speciálně vyvinutých pomůcek a programovacích jazyků. Kurz nepředpokládá žádnou předchozí znalosti programování a je určen pro úplné začátečníky. Tomuto faktu je přizpůsobeno tempo výkladu a výběr úloh.

Kurz není určen pro aprobované učitele informatiky a ani učitele se znalostí programování.

Počet účastníků je omezen na 15. Toto omezení umožňuje individuální přístup ke každému účastníku kurzu.

Forma kurzu

Výuka bude probíhat kombinovanou formou - blokově online a v prostorách MFF UK. Výuka se bude skládat z pěti setkání, dvě z toho budou online a tři prezenční. (Online konzultace jsou navíc, kdykoliv na vyžádání a podle potřeby účastníků.) Výuka bude vhodně doplněna samostudiem.

Obsah kurzu (není řazeno chronologicky)

Osnova kurzu

 1. setkání prezenční, úvod k algoritmizaci, unpluged aktivity, robotické hračky bez počítače
 2. setkání online, výuka programování s podporou online kurzů, například Code.org
 3. setkání prezenční, programování v blokovém jazyce Scratch
 4. setkání prezenční, programování robotů v blokovém programovacím jazyce
 5. setkání online, předvádění závěrečných projektů, sdílení zkušeností

i Další informace

Lektorka kurzu: Mgr. Lenka Forstová
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-382/2022-2-163
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 20 hodin
Místo konání: Budova MFF UK, Malostranské náměstí 25
Datum konání kurzu:
 • pátek 22.9.2023 - od 13:00 do 16:45 (prezenčně)
 • pátek 20.10.2023 - od 13:00 do 16:45 (online)
 • pátek 3.11.2023 - od 13:00 do 16:45 (prezenčně)
 • pátek 24.11.2023 - robotický workshop, od 13:00 do 17:45 (prezenčně)
 • pátek 15.12.2023 - projekty, od 13:00 (online)

Odkaz na Dětské programovací jazyky pro začátečníky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Předchozí zkušenost s programováním se nepředpokládá.
Výše úplaty: 2500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.