O kurzu

Kurz 3D grafika pro začátečníky je součástí nové řady kurzů pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy 3D modelování a možnostmi jeho využití ve výuce na základní i střední škole. Účastníci si získané znalosti vyzkouší na několika projektech využitelných ve výuce.

Pro tvorbu 3D modelů a pro práci s 3D objekty (například pro navrhování karosérií automobilů nebo filmové animace) využívají profesionálové nákladný software i hardware. Ale 3D modely je možné vytvářet se žáky ve školách s mnohem skromnějším vybavením – stačí k tomu jen průměrný počítač a připojení k internetu. Na kurzu bude předvedeno i několik aplikací, které fungují zcela online, k použití stačí webový prohlížeč. Účastníci si vyzkouší několik projektů, které mohou poté se svými žáky realizovat v hodinách. Výsledné modely budou připraveny pro tisk na 3D tiskárně. Zajištění 3D tisku není součástí kurzu.

Kurz bude probíhat distanční synchronní formou, důraz bude kladen především na praktické seznámení se s konkrétními aplikacemi a s náměty použitelnými ve výuce, které si účastníci sami vyzkouší.

Kurz je určen pro učitele začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními principy 3D modelování a možnostmi jeho využití ve výuce (na základní i střední škole). U účastníků se předpokládá jen základní znalost práce s Windows a stabilní internetové připojení.

Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin po nejvýše 15 osobách tak, aby se lektor mohl účastníkům věnovat i individuálně.

Forma kurzu

Kurz bude probíhat distanční synchronní formou.

Obsah kurzu

i Další informace

Lektor kurzu: RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Akreditace: MSMT-14014/2021-4-600
Předpokládaný počet účastníků: 15
Rozsah: celkem 10 hodin
Místo konání: online
Datum a čas konání kurzu:
  • pátek 24.11.2023 15:30 - 18:45
  • pátek 8.12.2023 15:30 - 18:45
  • pátek 12.1.2024 15:30 - 18:45

Odkaz na 3D grafika pro začátečníky v informačním systému (SIS).

$ Podmínky přijetí a cena kurzu

Podmínky přijímání zájemců: Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro učitele začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními principy 3D modelování a možnostmi jeho využití ve výuce (na základní i střední škole). U účastníků se předpokládá jen základní znalost práce s Windows a stabilní internetové připojení.
Výše úplaty: 1500 Kč / program

Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.

Více informací o přihlašování na kurz najdete v sekci Přihlášení.