Výuka

V zimním semestru 2023/24 vyučuji tyto předměty:


Programování 1 pro matematiky (NMIN111)

Podmínky pro získání zápočtu:

Co jsme dělali na cvičení:

2. CVIČENÍ:

 • obecné povídání o programování, Pythonu (netypovaný, interpretovaný, "glue" jazyk) a algoritmizaci (složitost jako počet elemetárních kroků)
 • několik algoritmů: součet čísel, hledání největší hodnoty, ciferný součet, test prvočíselnosti
 • komentáře
 • while cyklus
 • Vnořené podmínky: elif
 • příklady na cyklus a podmínku

3. CVIČENÍ:

4. CVIČENÍ:

5. CVIČENÍ:

6. CVIČENÍ:

Nehotový kód z hodiny: lode.py

7. CVIČENÍ:

 • třídící algoritmy: select sort, bubble sort

8. CVIČENÍ:

zrušeno

9. CVIČENÍ:

Morseovka ke zkopírování:

A   .-
B   -...
C   -.-.
D   -..
E   .
F   ..-.
G   --.
H   ....
I   ..
J   .---
K   -.-
L   .-..
M   --
N   -.
O   ---
P   .--.
Q   --.-
R   .-.
S   ...
T   -
U   ..-
V   ...-
W   .--
X   -..-
Y   -.--
Z   --..

10. CVIČENÍ:

11. CVIČENÍ:

12. CVIČENÍ:

13. CVIČENÍ:


Základy tvorby webu (NUIN019)

Kurz o webu určený hlavně pro studenty učitelství.
14.10.2023Úvod, jak funguje web
211.10.2023HTML, přístupnost
318.10.2023CSS
425.10.2023Responsivní layout, flexbox
51.11.2023Grid
68.11.2023Bootstrap (HTML+CSS+Javascript framework)
715.11.2023Formuláře
822.11.2023Vanilla javascript
929.11.2023výuka zrušena
106.12.2023PHP
1113.12.2023Nette (PHP framework) - p. Papula
1220.12.2023Flask (Python framework)
133.1.2024Blazor (C# framework) - p. Truchan
1410.1.2024Bezpečnost - samostudium

4. října

přednáška: Sylabus, podmínky splnění kurzu, prezentace "Jak funguje web", "Webové technologie v příkladech".

cvičení: Vytvoření adresáře WWW a zprovoznění "Hello world" stránky.

11. října

přednáška:

cvičení:

 • Návrh layoutu (responsivní, pro alespoň 3 velikosti)
 • Ochočení nějakého HTML editoru
 • Vytvoření HTML stránky, umístění do svého adresáře WWW - použití HTML5 tagů

18. října

přednáška:

cvičení:

 • Přidejte si do stránky CSS styly (v samostatném souboru)
  • nastavte vlastnosti písma
  • nastavte barvu písma a pozadí jednotlivých částí
  • vhodný padding, margin, border...
  • ... a další základní CSS vlastnosti. Kde je to vhodné, použijte CSS proměnné.
  • přidejte obrázek s popiskem pomocí HTML5 tagů
 • Přidejte si na stránku prvky s CSS transition
  • obrázek, který se při přejetí myší maličko přiblíží. Můžete použít kostru: kostra pro přibližující se obrázek (důležitá je vlastnost overflow: hidden; )
  • a další obrázek, který z původně částečně průhledného obrázku (opacity: 0.2) udělá při přejetí myší neprůhledný obrázek (opacity: 1)
 • Přidejte na stránku CSS animace
  • vytvořte CSS animaci - tři tečky, které se postupně zvětšují (při načítání stránky)
  • vytvořte další libovolnou CSS animaci

25. října

přednáška:

cvičení:

1. listopadu

přednáška:

cvičení:

 • zahrajte si hru Grid Garden
 • vytvořte responsivní layout (nejlépe podle návrhu z prvního cvičení) pro tři velikosti displaye, použijte grid nebo flexbox

8. listopadu

přednáška:

cvičení:

 • Vytvořte stánku používající Bootstrap 5, jejíž obsah je rozdělen do několika sloupců
 • Použijte komponentu Modal pro zobrazení většího obrázku
 • Použijte alespoň tři další složitější komponenty (např. Carousel, Offcanvas, Scrollspy...)

15. listopadu

přednáška:

cvičení:

 • Vyrobte si (pomocí HTML 5 a stylů) krásný formulář
  • všechny typy formulárových prvku (input, radio, checkbox, select, textarea, submit, datalist)
  • nejaký další speciální HTML5 input
  • labely
  • rozdelení do fieldsetu
  • barevně označit povinná pole, aktivní pole
  • alespoň jeden prvek - kontrola HTML5
  • alespoň jeden prvek - kontrola JavaScriptem
 • Vyrobte si formulář pomocí Bootstrapu
  • vyzkoušejte si bootstrapové třídy pro formulářové prvky
  • vyrobte input pomocí input group
  • použijte třídy pro validaci před odesláním + vysvětlivky, co mělo být vyplněno
  • vyrobte přepínač (toggle) mezi light a dark modem

6. prosince

cvičení:

 • Vytvořte si ve své databázi dvě tabulky pro jednoduchou knihu návštěv
  • tabulka uživatelů - do knihy bude možné psát po přihlášení
  • tabulka pro příspěvky
 • Kniha návštěv
  • používá databázi - vypsání příspěvků
  • přihlášení do session, ověření proti databázi

10. ledna


Úvod do počítačových sítí (NSWI141)

Větší část tohoto kurzu týkající se sítí vyučuje RNDr. Libor Forst, já budu učit část přednášek o webu.

Odkaz na stránky kurzu: Úvod do počítačových sítí.


Programování 1 (DVPP)

Kurz pro učitele v rámci celoživotního vzdělávání. Online.

Odkaz na stránky kurzu: Programování 1.