Evolučná robotika NAIL065

Prednáška sa koná v utorok od 12:20 v S8

Materiály k prednáškam

1. časť
slidy v pdf
2. časť
slidy v pdf
3. časť
slidy v pdf
4. časť
slidy v pdf
5. časť
slidy v pdf
6. časť
slidy v pdf
7. časť
slidy v pdf
8. čas
slidy v pdf
9. čas
slidy v pdf
10. čas
slidy v pdf
11. čas
slidy v pdf
12. čas
slidy v pdf

Materiály k cvičeniu

Poznámky k PYTHONu
v pdf
O. Plátek:
Úvod do programování e-Pucku Elib library (slidy v pdf)
D. Marek:
E-puck knihovna pro Python (slidy v pdf}
Robotická stavebnica LEGO MindStorm / LEGO Dacta
slidy v pdf

Odkazy