Zpět výuka ZS 2008/9

NPRM047 Praktikum z programování I zimní semestr 2008/9

Nepovinný předmět pro studenty I.ročníku matematiky, který má pomoci těm, kteří se dosud s programováním vůbec nesetkali.

Zápočty v mé skupině 54 + 55 čtvrtek 14:00

Předpokládá se samostatná práce (každý student svým tempem) v laboratoři za pomoci vedoucího praktika, domácí úkoly, praktické testy ladění úloh. Toto praktikum nenahrazuje semináře k předmětu NPRM044, ale doplňuje je. Zapisovat by si měli jen ti studenti, kterým to doporučí vyučující předmětu NPRM044. Předpokládáme, že o praktika bude mít zájem cca polovina studentů, proto je v rozvrhu počítáno s tím, že vždy studenti dvou skupin mají volno v době praktika, kam by implicitně patřili. Na praktika, která studenti z těchto "implicitních" skupin neobsadí se budou moci hlásit i další studenti.

Nutnou podmínkou účasti na praktikách je mít účet v laboratoři Karlín a být registrován v systému Codex.

Pravidla pro zapisování

Dovolíme maximálně 20-25 studentů na jednom praktiku, při větším počtu by předmět ztratil svůj smysl (již bychom se Vám nemohli dostatečně věnovat).V laboratoři K11 je k dispozici 28 počítačů - bude tedy každý moci pracovat samostatně.

Ve středu 12.11. jsme předali na studijní oddělení seznamy studentů, kteří si předmět mohou zapsat. Pokud jste byli ve středu ve 14:00 v některé z příslušných skupin praktik v CodExu, pak na tomto seznamu jste. Předmět si musíte zapsat na studijním oddělení od 14.11. do 20.11. Pokud jste si rozmysleli, že na praktika chodit nechcete, oznamte to v tomto termínu jak na studijním oddělení, tak i vedoucímu praktika.

V tabulce vidíte zaplnění jednotlivých skupin. Pokud se ještě chcete do některé z volných skupin zapojit, kontaktujte urychleně přednášejícího.

Praktika se konají v posluchárně K11 v následujících termínech:

den čas pro skupiny
obsazení
vedoucí
čtvrtek
9:00
50 a 51
15 skoro plno
Zbyněk Falt
středa
15:40
52 a 53
10 volno
Miroslav Spousta
čtvrtek
14:00
54 a 55
18 ? plno
Rudolf Kryl
čtvrtek
17:20
56 a 57
21 plno
Martin Holub
pátek
14:00
58 a 59
12 volno
František Vodsloň
pátek
15:40
60 a 61
9 volno
František Vodsloň

Příklady používáné pro výuku na praktikách budou k dispozici pro řešení i všem ostatním studentům, kteří praktika nebudou navštěvovat.
Žádám studenty, kteří na střední škole (resp. jinde) nějakým kursem programování prošli, aby neblokovali místa v praktiku těm, kteří by to skutečně potřebovali.

Zpět začátek
Zpět výuka ZS 2008/9