NPRM047 Praktikum z programování pro začátečníky I

skupina 54+55 čtvrtek 14:00

Nárok na zápočet získali bez dalšího následující studenti:

Zápočet mohou získat za splnění dalších podmínek následující studenti:

Skupina má v CodExu přidáno 10 příkladů s termínem dokončení 22.února 2009. U každého studenta je uveden počet příkladů, které musí na získání zápočtu úspěšně vyřešit. Výběr těchto příkladů (z daných deseti) je zcela na studentovi. Úspěšným řešením úlohy se rozumí získání plného počtu bodů v CodExu. U řešení musí být i základní komentáře, které umožňují pochopit způsob řešení. Nejpozději první týden přednášek si každý student domluví konzultaci, na které probereme jeho řešení. V kladném případě pak získá zápočet za praktika.