Zpět výuka ZS 2008/9

PRG005 Neprocedurální programování

Základní kurs neprocedurálního programování pro studenty informatiky.

Přednáška rozvržena na úterý 15:40 v S3,
o nabízenou druhou paralelku nebyl ani v druhém termínu zájem, přednáška bude tedy jen jednou

Můj seminář rozvržen úterý 12:20 v S8

Obsah a cíle předmětu

Úkolem předmětu je seznámit studenty s ideami neprocedurálního programování a vybavit je základními programovacími technikami logického a funkcionálního programování.
Přednáška má tři hlavní části:
Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Student může získat zápočet za splnění dvou požadavků :

Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.
Vzhledem k množství studentů nebude umožněno se ke zkoušce přihlásit doku nebudete mít zápočet. Není to však prakticky žádné omezení. Jazyk Prolog se úplně probere na 5-7 prvních přednáškách.

Podmínky pro udělení zápočtu upřesňuje a kontroluje vedoucí semináře, na který student chodí. Při přebírání zápočtového programu se zpravidla vhodným způsobem přesvědčí zda student program vytvořil sám (např. může požadovat provedení drobných změn v programu v reálném čase).
Zápočty do indexů i do SISu zapisují vedoucí seminářů pokus mají s fakultou smlouvu na výuku. Za studenty je tedy zpravidla zapisuje přednášející.

Studenti se na cvičení přihlašují v SISu prostřednictví aplikace grupík. Tato přihlášení budeme respektovat pokud budou skupiny přibližně rovnoměrně rozloženy. Studenti jsou povinni se do některé skupiny přihlásit nejpozději do konce prvního týdne výuky. Pokud se student nedostaví na žádné z prvních dvou cvičení a neomluví se, bude ze skupiny vyřazen. Pokud se Vám nepodařilo přihlásit se do nějaké skupiny, přijďte na první cvičení skupiny, kam chcete chodit. Pokusíme se kapacity zvětšit.

Cvičení začnou druhý týden výuky.

Pokud student (kombinovaného) studia nemůže semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.

Zpět začátek

Literatura:

Základní literatura:

 1. Rudolf Kryl: Úvod do programovacího jazyka Prolog
  učební text - ke stažení z WWW stránek přednášejícího aktuální verze 3.03 ve formátu pdf nebo zip.
  Text byl původně napsán pro čtenáře s o poznání menší programátorskou erudicí, než má většina z Vás. Proto by mělo jít o "nenáročné čtení před usnutím". Text pokrývá přibližně první polovinu látky z Prologu. Obsahuje řadu jednoduchých programů. Budu vděčný za připomínky a opravy chyb - posílejte je na můj mail a v subjectu uveďte název textu a číslo verze, ke které se připomínky vztahují.
 2. Přehled předdefinovaných forem ve vykládaném dialektu LISPu
  Ke stažení ve formátu pdf
 3. ke stažení z www.haskell.org
  Poměrně čtivý základní text o programovacím jazyku Haskell. Pokrývá vše z jazyka, co probereme. Některé partie vynecháme, půjdeme však podstatně dál v programátorské obtížnosti úloh.
  Na dané adrese můžete získat úplný přehled o problematice jazyka Haskell.
Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná)

 1. P.Jirků a kol. : Programování v jazyku Prolog
  SNTL 1991
  Pěkná knížka v češtině. Neobsahuje mnoho těžších příkladů, věnuje se však dost podrobně souvislostem s logikou.
 2. Bratko I.: PROLOG Programming for Artificial Intelligence
  Addison-Wesley, Reading, Massachussets, 1986 ISBN 0-201-14224-4
  Stále velmi pěkná knížka. První díl obsahuje výklad Prologu (náš přístup k výkladu je do značné míry poplatný přístupu této knihy), druhý obsahuje výklad některých základních partií umělé inteligence pomocí programů v Prologu.
 3. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman : Structure and Interpretation of Computer Programs
  Mc Graw-Hill Book Company 1985 ISBN 0-07-000-422-6
  Výklad principů programování na bázi jazyka XSCHEME (dialekt jazyka LISP). Kniha byla používána v základnídním kursu programování na MIT.
  My použijeme tohoto jazyka i příkladů z této knihy k velmi zběžnému seznámení s principy LISPu.
 4. Ivan Kalaš : Iné programovanie - stretnutie s jazykom Lisp
  Alfa 1992
  Krásná kniha s množství originálních příkladů. Uživaný dialekt LISPu se poněkud liší od toho, se kterým budeme pracovat na přednášce my.
Zpět začátek

Překladač prologu SWI

K ladění zápočtových programů a experimentům v Prologu doporučuji překladač SWI Prolog. Jde o volně stažitelný výborný překladač, který je k dispozici pro všechny platformy. Obecně lze experimenty s jazykem vřele doporučit, možná však je dobré počkat až z přednášky a seminářů ovládnete základy jazyka. Na třetí nebo na čtvrté přednášce si o práci s tímto překladačem řekneme více.

Zpět začátek

Informace o zkoušce

Nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce je předchozí získání zápočtu.
Ke zkoušce se studenti přihlašují v SISu.
Ke zkoušce se můžete přihlásit jen když již máte zápočet udělen (t.j. zapsán v SISu).
Pokud je volná kapacita může zkoušku skládat i ten, kdo nebyl přihlášen.
 
Je žádoucí absolvovat první (a v optimálním případě i poslední) termín do prázdnin. V září budu zkoušet, ale nemusí se Vám podařit abslvovat tři pokusy (a pokud se většina bude chovat nerozumně, pak třeba ani dva).

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má písemnou a ústní část, větší váhu má část písemná.

Písemná část

obsahuje 4-5 jednoduchých příkladů, v nichž má student prokázat, že ovládl základní techniky neprocedurálního programování (u každého příkladu bude zpravidla předepsané, zda má být řešen v Prologu nebo Haskellu, případně i jak resp. jak ne).
Na vypracování písemné práce mají studenti 3 hodiny.

Ústní část zkoušky se skládá

Témata pro ústní zkoušku - mohou se ještě změnit :

Zpět začátek
Zpět výuka ZS 2008/9