Zpět výuka ZS 2004/5

PRG005 Neprocedurální programování

přednáška úterý 15:40 M1 - cvičení začínají druhý týden výuky

Základní kurs neprocedurálního programování pro studenty informatiky.

Obsah a cíle předmětu

Úkolem předmětu je seznámit studenty s ideami neprocedurálního programování a vybavit je základními programovacími technikami logického a funkcionálního programování.
Přednáška má tři hlavní části:
Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Student může získat zápočet za splnění dvou požadavků :

Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Podmínky pro udělení zápočtu upřesňuje a kontroluje vedoucí semináře, na který student chodí. Při přebírání zápočtového programu se zpravidla vhodným způsobem přesvědčí zda student program vytvořil sám (např. může požadovat provedení drobných změn v programuv reálném čase).

Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou, kam podle rozvrhu patří, musí se nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny. O přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít. Kriteriem je udržení přibližně stejně velkých skupin.

Studenti, kteří se nepřihlásí (resp. nebudou přijati) na žádný ze seminářů do 30.10.2004 zařadí do skupin přednášející a pokud nebudou mít pro opoždění skutečně vážný důvod, dostanou jednu úlohu na zápočet navíc.

Pokud jste se zúčastnili některého semináře se skupinou, do které nebudete chodit, dejte to vedoucímu cvičení na vědomí.

V souboru jsou uvedeny aktuální počty studentů ve skupinách k 10.listopadu. Podle počtu studentů byl každému ze seminářů přidělen statut. Jejich význam je následující:

Pokud student (kombinovaného) studia nemůže ze závažných důvodů semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.
Zpět začátek

Literatura:

Základní literatura:

 1. Rudolf Kryl: Úvod do programovacího jazyka Prolog
  učební text - ke stažení z WWW stránek přednášejícího aktuální verze 3.03 ve formátu pdf nebo zip.
  Text byl původně napsán pro čtenáře s o poznání menší programátorskou erudicí, než má většina z Vás. Proto by mělo jít o "nenáročné čtení před usnutím". Text pokrývá přibližně první polovinu látky z Prologu. Obsahuje řadu jednoduchých programů. Budu vděčný za připomínky a opravy chyb - posílejte je na můj mail a v subjectu uveďte název textu a číslo verze, ke které se připomínky vztahují.
 2. Přehled předdefinovaných forem ve vykládaném dialektu LISPu
  Ke stažení ve formátu pdf
 3. ke stažení z www.haskell.org
  Poměrně čtivý základní text o programovacím jazyku Haskell. Pokrývá vše z jazyka, co probereme. Některé partie vynecháme, půjdeme však podstatně dál v programátorské obtížnosti úloh.
  Na dané adrese můžete získat úplný přehled o problematice jazyka Haskell.
Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná)

 1. P.Jirků a kol. : Programování v jazyku Prolog
  SNTL 1991
  Pěkná knížka v češtině. Neobsahuje mnoho těžších příkladů, věnuje se však dost podrobně souvislostem s logikou.
 2. Bratko I.: PROLOG Programming for Artificial Intelligence
  Addison-Wesley, Reading, Massachussets, 1986 ISBN 0-201-14224-4
  Stále velmi pěkná knížka. První díl obsahuje výklad Prologu (náš přístup k výkladu je do značné míry poplatný přístupu této knihy), druhý obsahuje výklad některých základních partií umělé inteligence pomocí programů v Prologu.
 3. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman : Structure and Interpretation of Computer Programs
  Mc Graw-Hill Book Company 1985 ISBN 0-07-000-422-6
  Výklad principů programování na bázi jazyka XSCHEME (dialekt jazyka LISP). Kniha byla používána v základnídním kursu programování na MIT.
  My použijeme tohoto jazyka i příkladů z této knihy k velmi zběžnému seznámení s principy LISPu.
 4. Ivan Kalaš : Iné programovanie - stretnutie s jazykom Lisp
  Alfa 1992
  Krásná kniha s množství originálních příkladů. Uživaný dialekt LISPu se poněkud liší od toho, se kterým budeme pracovat na přednášce my.
Zpět začátek

Překladač prologu SWI

K ladění zápočtových programů a experimentům v Prologu doporučuji překladač SWI Prolog. Jde o volně stažitelný výborný překladač, který je k dispozici pro všechny platformy. Obecně lze experimenty s jazykem vřele doporučit, možná však je dobré počkat až z přednášky a seminářů ovládnete základy jazyka. Na třetí nebo na čtvrté přednášce si o práci s tímto překladačem řekneme více.

Zpět začátek

Informace o zkoušce

Nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce je předchozí získání zápočtu.

Ke zkoušce se přihlašujete ve studijním informačním systému.

Přihlašujte se až když již zápočet skutečně máte, jinak byste blokovali kapacitu termínů studentům, kteří na rozdíl od Vás zkoušku skládat mohou. Jde tedy o elementární slušnost k ostatním. Jen velmi nerad bych takové rozumné a ohleduplné chování vynucoval administrativními metodami (které již z definice musí být slepě tvrdé, musel bych např. zakázat odhlašování od zkoušky). Uchýlil bych se k nim jen kdybyste mě k tomu donutili.
Studenty, kteří se na termíny již přihlásili, aniž měli zápočet, jsem odhlásil. Nehodlám však nadále takové nedostatky funkční gramotnosti studentů napravovat (Funkční gramotnost = schopnost porozumět krátkému textu v příslušném přirozeném jazyce a schopnost zachovat se adekvátně tomuto porozumění) .

Není třeba být nervozní, termínů bude - zvláště ve zkouškovém období - dost. Pokud by již vypsané termíny nestačili, nějaké doplním. U některých termínů půjde zvednout i kapacita - to se však netýká předtermínu. Pochopitelně přijdete-li na zkoušku a bude volná kapacita, budete moci zkoušku skládat i když jste nebyli přihlášeni.

I když to nebudu nijak administrativně vynucovat, je rozumné naplánovat si práci tak, abyste mohli zkoušku (jednou - většině to snad bude stačit) absolvovat do konce zkouškového období zimního semestru.

Během semestru budou termíny také, ale pochopitelně vhledem k obsazenosti poslucháren v podstatně menším počtu.

Předpokládám:

Zpět začátek

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má písemnou a ústní část, větší váhu má část písemná.

Písemná část se skládá také ze dvou částí

Ústní část zkoušky se skládá

Témata pro ústní zkoušku :

Zpět začátek