Zpět výuka

PRG005 Programování II

pondělí 12:20 M1

Základní kurs neprocedurálního programování pro studenty informatiky.

Obsah stránky:

Obsah a cíle předmětu

Úkolem předmětu je seznámit studenty s ideami neprocedurálního programování a vybavit je základními programovacími technikami logického a funkcionálního programování.

Přednáška má tři hlavní části:

Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Zápočet uděluje studentovi vedoucí semináře, na který student chodí.
Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou, kam patří, musí se nejpozději do týdne po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny (o přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít).
Pokud student (kombinovaného) studia nemůže ze závažných důvodů semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.
Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Student může získat zápočet za splnění následujících požadavků :

  1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
  2. Vytvoření a odladění zápočtového programu v Prologu.
    K zápočtovému programu je potřeba vytvořit smysluplnou dokumentaci.

Zpět začátek

Literatura:

Základní literatura:

Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná)

Informace o zkoušce

Nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce je předchozí získání zápočtu.

Vypsal jsem další termín 10.února od 8:00 v F2. Další termíny budou až po zahájení přednášek. Nemohu je vypisovat dříve než bude znám rozvrh. Zřejmě pak vypíši anketu o zájmu formou fiktivních termínů.

Důležité upozornění o přihlašování na zkoušku

Bohužel jsou velmi časté případy, kdy se student přihlásí ke zkoušce aniž má reálnou jistotu, že získá zápočet, a neodhlásí se včas. Tím jsou termíny blokovány, ale fakticky se na ně nedostaví cca 15% zapsaných. Považuji to za velmi nekolegiální především k ostatním studentům (ale i ke mně - snažím se zvyšovat kapacitu zkoušením v sobotu). Na přednášce jsem říkal, že dávám přednost neuplatňování administrativních postihů. To však jde pouze tehdy, pokud se studenti jako kolektiv chovají rozumně (případné excesy jednotlivců se přežijí). Kdybych na situaci nijak nereagoval de facto bych přitakával těm, kteří se chovají nekolegiálně (pokud chcete, dalo by se říci i bezohledně).

Proto jsem zkrátil termín, do kterého se jde odhlásit, na tři dny před zkouškou. Studenti, kteří budou zapsáni a nebudou mít k danému dni zápočet, budou mít započten jeden neúspěch - neomluvená neúčast na zkoušce. Od ostatních, kteří se - ač zapsáni - nedostaví, budu chtít relevantní důvod proč se tak stalo.

Přihlašujte se až když je skutečně jisté, že zápočet získáte. Pochopitelně i nadále platí, že přijdete-li na zkoušku a bude volná kapacita, budete moci zkoušku skládat i když jste nebyli přihlášeni.

Zkouška má písemnou a ústní část, větší váhu má část písemná.

Písemná část se skládá také ze dvou částí

I ústní část se skládá (jak jinak) ze dvou částí

Zpět začátek

Zpět výuka