Interní grantový program PROGMA

Oddělení mediální komunikace a Oddělení pro vnější vztahy a propagaci ve spolupráci s Katedrou softwaru a výuky informatiky vyhlašuje páté kolo interní grantové výzvy Propaguj Matfyz (PROGMA). Výzva je určena pro všechny studenty a čerstvé absolventy Matfyzu, kteří mají nápad, jak propagovat informatiku nebo studium učitelství na Matfyzu mezi středoškoláky, středoškolskými učiteli, VŠ studenty jiných informatických a pedagogických škol, ale i širší veřejností, a chtěli by tento nápad realizovat během roku 2016, nejpozději začátkem roku 2017. Termín podání žádostí je 29.5.2016.

Složení komise: Cyril Brom, Martin Děcký, Alena Havlíčková, Pavel Töpfer, Luboš Veverka, Martin Vlach, Filip Zavoral; poradní hlas může mít několik dalších kolegů z M, F a I sekcí MFF a několik členů SKAS.

Pravidla

A. Cíle a vymezení grantů

B. Přihlášky

C. Harmonogram

D. Rozpočet

E. Hodnocení projektů

F. Průběh řešení projektů

(Datum poslední aktualizace Pravidel: 26.4.2016)

Příklady projektů:

FAQs:

Jak dlouhá má být žádost?

Tak dlouhá, abyste srozumitelně vysvětlili, co a proč potřebujete. Nicméně nad 2 strany A4 bude pozornost členů komise při čtení klesat.

Proč nejsou granty zaměřeny i na matematiku a fyziku?

Tyto sekce mají vlastní mechanismus podpory studentských propagačních projektů. V případě zájmu kontaktujte Jakuba Staňka (matematika) respektive Martinu Kekule (fyzika).

Nikdy jsem grantovou žádost nepsal/a, může být má žádost vyřazena z formálních důvodů?

Grantová pravidla jsou záměrně napsaná tak, aby byla co nejjednodušší a pokud možno formalitami moc nezatěžovala. Nebojte se a žádost podejte. Pokud bude váš projekt dobrý, můžeme vám pomoci detaily doladit (viz bod E.6). Grantová pravidla si ale řádně přečtěte a napište do žádosti vše, na co se ptáme: ušetříme si tak čas.

Je nutné mít předchozí zkušenosti s realizací podobných projektů?

Závisí na okolnostech. Pokud například chcete psát sérii popularizačních článků do vysokonákladového časopisu, mohlo by být vhodné již mít s psaním takových textů zkušenosti. Ale jak bylo řečeno (E.2), uvítáme i riskantní a inovativní počiny.

Je nutné se soustředit jen na informatiku resp. učitelství nebo může náš projekt spojit více oborů dohromady?

Interdisciplinární projekty typu informatika - matematika - fyzika ale i projekty s jinými fakultami či školami (např. informatika - divadlo, informatika - biologie, ...) jsou vítány. Informatika nebo učitelství ale musí být rozumně zastoupeny. V žádosti uveďte, jak toho hodláte dosáhnout.

Lze pořádat projekt ve spolupráci či přímo pod záštitou jiné instituce?

Ano, pokud budou MFF UK, informatika nebo učitelství rozumně zastoupeny. Např. malá nezisková organizace, jejíž základnu z 25% tvoří studenti MFF UK, může uspořádat akci, kde budou hlavními organizátory MFF UK a tato nezisková organizace. Na akci pak mohou být propagovány obě instituce. Vysvětlete v žádosti, proč bude akce oboustranně výhodná a jaký bude vklad MFF UK a jaký druhé instituce (např.: MFF UK v rámci grantového projektu hradí materiální náklady, členové neziskovky dávají svůj čas/know-how).

Jakým způsobem se grantová komise může přesvědčit, že byl projekt zrealizován podle návrhu? (bod B.2.h)

Navrhněte sami. V některých případech může být vhodné, abyste sepsali závěrečnou zprávu. Předpokládejte ale, že komise je přítomna na všech propagačních akcích MFF UK (viz níže), takže pokud by se váš projekt odehrával v kontextu nějaké z těchto akcí, pravděpodobně by se mohla komise o jeho realizaci přesvědčit přímo na místě.

Chci se na něco zeptat.

Napište email na granty -zavinac- ksvi.mff.cuni.cz, odpověď by měla přijít do 48 hodin (tzn. pokud pošlete mail dva dny před uzávěrkou, je to pozdě).

Co jsou to existující propagační akce Matfyzu, které se týkají mj. informatiky?