Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost, sekce Moderního programování
Odkaz na facebook

Škola učitelů informatiky

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na všech typech škol. Konají se v posledních dvou týdnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních sedmnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou).

V roce 2016 se bude, k naší velké radosti, konat již čtyřiadvacátý běh v termínu od 15. srpna do 25. srpna v Lipnici nad Sázavou.

Existuje možnost výrazné finanční podpory učastníků Školy od JSI výměnou za následné šíření zkušeností v regionu, kde podpořený účastník působí.
Pro bližší informace kontaktujte Dana Lessnera z JSI.cz (daniel.lessner ZAVINAC jsi.cz).

Kapacita Školy není zatím naplněna, rádi proto přivítáme další zájemce. Je možné se přihlašovat až do případného zaplnění.

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že jsme schopni podstatnou měrou a velmi efektivně pomoci učitelům k získání resp. k udržení jejich odborné kompentence. Vzhledem k nesmírně rychlému rozvoji informatiky je to pro učitele bez podpory nesmírně obtížný úkol.

Škola získala pro léta 2016–2018 akreditaci MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – pod číslem 36098/2015-1-967, která usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky.

Na stránce O Škole najdete obecnější informace o Škole učitelů informatiky,

na stránce Škola 2016 informace o letošním běhu,

na stránce Minulé běhy najdete něco málo o minulých bězích Školy včetně fotografií a skutečných rozvrhů.

Kontakt na organizátory:

  • e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
  • telefon: 951 554 110 nebo 951 554 217
  • fax: 257 533 961

Adresa:

ČIS sekce MOP
KSVI MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

poslední změna této stránky: 18.05.2016 (13:07)   |   lipnice@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics