Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost sekce Moderní programování
Odkaz na facebook

Škola učitelů informatiky

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na středních školách. Konají se v posledních 14 dnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních šestnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou).

V roce 2015 se bude k naší velké radosti konat již třiadvacátý běh Školy v termínu od 17. srpna do 27. srpna v Lipnici nad Sázavou.

Kapacita Školy není zatím naplněna, rádi proto přivítáme další zájemce. Je možné se přihlašovat až do případného zaplnění.

Vzhledem k podpoře Matematicko-fyzikální fakulty se nám podařilo výrazně snížit školné. Podrobné informace na stránce Škola 2015.

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že jsme schopni podstatnou měrou a velmi efektivně pomoci učitelům k získání resp. k udržení jejich odborné kompentence. Vzhledem k nesmírně rychlému rozvoji informatiky je to pro učitele bez podpory nesmírně obtížný úkol.

Škola získala pro léta 2012-2015 akreditaci v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP - pod číslem 6500/2012-25-177, která usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky.


Na stránce O Škole najdete obecnější informace o Škole učitelů informatiky,

na stránce Škola 2015 informace o letošním běhu,

na stránce Minulé běhy najdete něco málo o minulých bězích Školy včetně fotografií a skutečných rozvrhů několika posledních běhů.

Kontakt na organizátory:

  • e-mail: mop@ksvi.mff.cuni.cz
  • telefon: 221 914 217 nebo 221 914 218
  • fax: 221 914 281

Adresa:

ČIS sekce MOP
KSVI MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

poslední změna této stránky: 19.06.2015 (17:00)   |   MOP@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics