Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Kabinet software a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost sekce Moderní programování

Škola učitelů informatiky

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na středních školách. Konají se v posledních 14 dnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních šestnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou).

V roce 2015 se bude k naší velké radosti konat již třiadvacátý běh Školy v  termínu od 17.srpna do 27.srpna v Lipnici nad Sázavou.

Vzhledem k podpoře Matematické fakulty se nám podařilo výrazně snížit školné. Podrobné informace na stánce Škola2015.html

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že jsme schopni podstatnou měrou a velmi efektivně pomoci učitelům k získání resp. k udržení jejich odborné kompentence. Vzhledem k nesmírně rychlému rozvoji informatiky je to pro učitele bez podpory nesmírně obtížný úkol.

Škola získala pro léta 2012-2015 akreditaci v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP - pod číslem 6500/2012-25-177, která usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky.

Na stránce O Škole najdete obecnější informace o Škole učitelů informatiky,

na stránce Škola 2015 informace o letošním běhu,

na stránce Minulé běhy najdete něco málo o minulých bězích Školy včetně fotografií a skutečných rozvrhů několika posledních běhů.

Kontakt na organizátory:

  • e-mail: mop@ksvi.mff.cuni.cz
  • telefon: 221 914 217 nebo 221 914 218
  • fax: 221 914 281
  • adresa:

 

ČIS sekce MOP
KSVI MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1