Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost, sekce Moderního programování
Odkaz na facebook

Škola učitelů informatiky

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na všech typech škol. Konají se v posledních dvou týdnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních osmnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou).

V roce 2017 se bude Škola konat od pondělí 14. srpna do pátku 25. srpna opět v Lipnici nad Sázavou. Na stránce Škola 2017 jsou k dispozici podrobné informace. Na Školu je možné se přihlásit už nyní.

Letos se můžete přihlásit vyplněním on-line formuláře!

(Prosíme, věnujte pozornost správnému a úplnému vyplnění fakturační adresy. Vystavené faktury se nám často vrací např. z důvodu uvedení neúplného názvu školy nebo chybějícímu IČU a musíme je vystavovat na několikrát. Děkujeme.)


Škola získala pro léta 2016–2018 akreditaci MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – pod číslem 36098/2015-1-967, která usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky.


Účastníkům Školy bude vydán certifikát o absolvování vzdělávacího programu v délce více než 80 hodin. Kurz je možné hradit ze zjednodušených evropských projektů („šablon“) MŠMT pro SŠ.

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že jsme schopni podstatnou měrou a velmi efektivně pomoci učitelům k získání resp. k udržení jejich odborné kompentence. Vzhledem k nesmírně rychlému rozvoji informatiky je to pro učitele bez podpory nesmírně obtížný úkol.

Na stránce O Škole najdete obecnější informace o Škole učitelů informatiky,

na stránce Škola 2017 informace o letošním běhu,

na stránce Minulé běhy najdete něco málo o minulých bězích Školy včetně fotografií a skutečných rozvrhů.

Kontakt na organizátory:

  • e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
  • telefon: 951 554 110 nebo 951 554 209
  • fax: 257 533 961

Adresa:

ČIS sekce MOP
KSVI MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

poslední změna této stránky: 01.03.2017 (23:11)   |   lipnice@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics