NMIN102 Programování 2

 

akademický rok 2018/2019

 

Plán na 19. 2. 2019

Hospodaření s pamětí – alokace statická, na zásobníku a na haldě.

Dynamicky alokované proměnné, typ ukazatel, nil.

Alokační procedury new, dispose, mark, release.

Dynamické datové struktury, příklady použití.

Dynamické pole, GetMem/FreeMem.

PREZENTACE