NMIN101 Programování 1

 

akademický rok 2018/2019

 

2. 10. 2018

Úvod, obsah přednášek, literatura, požadavky.

Tvorba programu, postupy a nástroje, programovací jazyk, ladění.

Algoritmus, důkaz správnosti, porovnávání kvality algoritmů.

Časová a paměťová složitost algoritmů, asymptotická složitost, notace „velké O“.

Složitost algoritmu v nejhorším, nejlepším a průměrném případě.

Složitost problému.