Foto Znak MFF

Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Katedra softwaru a výuky informatiky


Pracoviště

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
4. patro, pracovna 404

Telefon

  221 914 215

E-mail

  pavel.topfer <at> mff.cuni.cz

Výuka v LS 2020/2021

NMIN112  Programování 2 - přednáška pro Bc. M/1  Út 13-14  17:20-18:50  N1
NMIN112  Programování 2 - cvičení pro Bc. M/1/52  St 7-8  12:20-13:50  N10
NMIN112  Programování 2 - cvičení pro Bc. M/1/53  St 9-10  14:00-15:30  N10

Konzultace

osobně nebo na Zoomu podle individuální dohody e-mailem, termín přizpůsobím vašim časovým možnostem