Foto Znak MFF

Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Katedra softwaru a výuky informatiky


Pracoviště

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
4. patro, pracovna 404

Telefon

  221 914 215

E-mail

  pavel.topfer <at> mff.cuni.cz

Výuka v ZS 2018/2019

NMIN101  Programování 1 - přednáška pro Bc. M/1-Y, Z  Út 7-8  12:20-13:50  M1
NMIN101  Programování 1 - přednáška pro Bc. M/1-X  Út 9-10  14:00-15:30  M1
NMIN101  Programování 1 - cvičení pro Bc. M/1/50  St 11-12  15:40-17:10  K11
NMIN161  Praktikum z programování pro začátečníky - seminář pro Bc. M/1-Y, Z  St 13-14  17:20-18:50  K11