Foto Znak MFF

Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Katedra softwaru a výuky informatiky


Pracoviště

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
4. patro, pracovna 404

Telefon

  221 914 215

E-mail

  pavel.topfer <at> mff.cuni.cz

Výuka v LS 2018/2019

NMIN102  Programování 2 - cvičení pro Bc. M/1/50  Po 3-4  9:00-10:30  K11
NMIN102  Programování 2 - přednáška pro Bc. M/1  Út 11-12  15:40-17:10  M1
NDIN015  Didaktika informatiky - pro NMgr. MMUI  St 9-10  14:00-15:30  SW1
NDIN014  Pedagogicko-didaktická propedeutika informatiky - pro Bc. MZUIZV  St 11-12  15:40-17:10  SW1