Foto Znak MFF

Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Katedra softwaru a výuky informatiky


Pracoviště

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
4. patro, pracovna 404

Telefon

  221 914 215

E-mail

  pavel.topfer <at> mff.cuni.cz

Výuka v ZS 2022/2023

NPRG062  Algoritmizace - přednáška pro Bc. I/1/Y  Út 3-4  9:00-10:30  N1
NMIN111  Programování 1 - seminář pro Bc. M/1/51  St 7-8  12:20-13:50  N8
NMIN111  Programování 1 - seminář pro Bc. M/1/52  St 9-10  14:00-15:30  N8

Konzultace

osobně nebo na Zoomu podle individuální dohody e-mailem, termín přizpůsobím vašim časovým možnostem