Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky

Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007

U každé programové ukázky je uvedeno číslo kapitoly, kde se v textu knihy program nachází, a jméno souboru, v němž je odladěný program uložen.

Zaokrouhlení čísla s více platnými ciframi 4.2., ZAOKROUH.PAS
Ztráta platných cifer při sčítání 4.2., RUZNACIS.PAS
Neplatnost asociativity sčítání čísel 4.2., ASOCIAT.PAS
Ztráta platných cifer u velkých čísel 4.2., VELKAST.PAS
Zaokrouhlovací chyby při součtu N hodnot 1/N 4.2., NTINY.PAS
Binární vyhledávání hodnoty v poli 5.2., PULENI.PAS
Operace v binárním vyhledávacím stromě 6.4., BIN_VYHL.PAS
Operace s haldou - dvě varianty 6.7., HALDA1.PAS, HALDA2.PAS
Zásobník realizovaný v poli 7.1., ZASOB1.PAS
Zásobník realizovaný lineárním spojovým seznamem 7.1., ZASOB2.PAS
Fronta realizovaná v poli 7.2., FRONTA1.PAS
Fronta realizovaná lineárním spojovým seznamem 7.2., FRONTA2.PAS
Průchod binárním stromem do hloubky - rekurze 8.1., BINSTROM.PAS
Průchod binárním stromem do hloubky - zásobník 8.1., BINSTROM.PAS
Průchod binárním stromem do šířky 8.1., BINSTROM.PAS
Projití celé šachovnice šachovým koněm 8.2., KUN_BACK.PAS
Nejkratší cesta koněm na šachovnici - dvě varianty 8.2., KUN_VLN1.PAS, KUN_VLN2.PAS
Projití celé šachovnice koněm s heuristikou 8.3., KUN_HEUR.PAS
Komponenty souvislosti grafu 9.2., SOUVISL.PAS
Topologické uspořádání grafu 9.3., TOPSORT.PAS
Nejkratší cesta v neohodnoceném grafu 9.4., MINCEST1.PAS
Nejkratší cesta v ohodnoceném grafu - Dijkstrův algoritmus 9.4., MINCEST2.PAS
Nejkratší cesta v ohodnoceném grafu - více kritérií 9.4., MINCEST3.PAS
Minimální kostra grafu 9.5., KOSTRA.PAS
Test bipartitnosti grafu 9.6., BIPART.PAS
Třídicí algoritmus quicksort - rekurze 10.1., QUICK1.PAS
Třídicí algoritmus quicksort - zásobník 10.1., QUICK2.PAS
Třídění sléváním - mergesort 10.2., MERGE.PAS
Hanojské věže 10.3., HANOJ.PAS
Třídění přímým výběrem 11.1., PR_VYBER.PAS
Třídění přímým vkládáním 11.1., PR_VKLAD.PAS
Bublinkové třídění 11.1., BUBLINK.PAS
Přihrádkové třídění 11.3., PRIHRAD.PAS
Nalezení k-tého nejmenšího prvku 11.4., K_TY_NEJ.PAS
Vnější třídění 11.5., VNEJSI.PAS
Průchod binárním stromem s vytvořením zápisu prefix, postfix, infix 12.1., NOTACE.PAS
Vyhodnocení výrazu reprezentovaného stromem 12.2., NOTACE.PAS
Vyhodnocení výrazu v postfixové notaci 12.2., NOTACE.PAS
Vyhodnocení výrazu v prefixové notaci 12.2., NOTACE.PAS
Vyhodnocení výrazu v infixové notaci soustavou rekurzivních funkcí 12.2., NOTACE.PAS
Vytvoření stromu z postfixového zápisu výrazu 12.3., NOTACE.PAS
Převod infixového zápisu výrazu do postfixu 12.3., NOTACE.PAS
Vyhodnocení výrazu v infixové notaci převodem přes postfix 12.3., NOTACE.PAS
Výpočet Fibonacciho čísla - čtyři varianty 13.1., FIBONAC.PAS
Úloha o počtu různých cest mezi městy - pět variant 13.2., CESTY.PAS
Minimalizace počtu násobení v součinu více matic - postupné zkoušení 14.1., SOUCMAT1.PAS
Minimalizace počtu násobení v součinu více matic - dynamické programování 14.1., SOUCMAT2.PAS
Velikost minimální triangulace mnohoúhelníka 14.2., TRIANG1.PAS
Nalezení minimální triangulace mnohoúhelníka 14.2., TRIANG2.PAS
Nalezení prvních N čísel dané vlastnosti 15.2., GENER.PAS
Rozklad čísla na součet dvou třetích mocnin 15.2., ROZKLAD.PAS
Nalezení úseku s maximálním součtem prvků 15.3., MAXSOUC.PAS
Nalezení nejdelšího "hladkého" úseku v posloupnosti 15.3., MAXHLAD.PAS
Nalezení dvou bodů ležících na průměru kružnice 15.3., BODYKRUZ.PAS
Určení velikosti maximální podmatice ze samých jedniček 15.4., JEDNICKY.PAS