Práce se seznamy - split, join

Rozdělení znakového řetězce - split

split rozdělí znakový řetězec na jednotlivé části (slova) podle zadaného oddělovače. Výsledkem je seznam slov.

Pozor, výsledkem je seznam znakových řetězců. Pokud byste tedy chtěli pracovat s prvky seznamu jako s čísly, je nejprve potřeba změnit jejich typ.

Oddělovač může mít více znaků:

Pokud nezadáme žádný oddělovač, Python rozdělí znakový řetězec podle tzv. whitespace - prázdných znaků. Například více mezer se tedy bere jako jeden oddělovač.

Pokud chceme se seznamem slov dále pracovat, uložíme se si ho do proměnné.

Příklad:

Načtěte ze vstupu více čísel na jednom řádku oddělených mezerami a spočítejte jejich součet

Příklad vstupu:

12 4 7 8 1 15

Výstup:

47

Spojení seznamu znakových řetězců - join

Opak split.

Pomocí join můžeme spojit seznam znakových řetězců (pro prvky jiných typů join nefunguje) do jednoho stringu.

Syntax se může zdát zvláštní - napřed napíšeme znak nebo znaky pomocí kterých chceme prvky seznamu spojit, např. mezeru:

Znakový řetězec, pomocí kterého seznam spojujeme může být i prázdný: