n-tice (typ tuple)

Připomeňte si

Seznam (typ list) se zapisuje do hranatých závorek [ ], jednotlivé položky jsou odděleny čárkami.

Datový typ n-tice (anglicky tuple) je podobný jako seznam, zapisuje se do kulatých závorek ( ), jednotlivé položky jsou odděleny čárkami.

Stejně jako u seznamů, položky n-tice mohou být různých typů.

Při zápisu n-tic můžeme vynechat závorky:

Indexování

Indexování funguje pro n-tice stejně jako pro seznamy nebo znakové řetězce.

K jednotlivým položkám seznamu, je možné přistupovat pomocí jejich indexu zapsaného v hranatých závorkách. Čísluje se, tak jako vždy v Pythonu, od nuly.

       0  1   2    3  4
vsehochut = (1.5, 80, "jelen", True, "a")

Například "jelen" je na indexu 2.

n-tice jsou immutable

Hlavní rozdíl mezi n-ticemi a seznamy spočívá v tom, že n-tice jsou neměnné (immutable).

Položky n-tice, narozdíl od seznamu, tedy není možné měnit, ani není možné další prvky do n-tice přidávat, nebo prvky z n-tice odebírat.

Práce s n-ticemi proto může být efektivnější - zabírají v paměti méně místa. Python totiž počítá s tím, že seznam se může rozšiřovat, a proto pro něj může v paměti rezervovat více místa.

Přiřazení n-tice do více proměnných

S vynechanými závorkami:

Procházení prvků n-tice

Pokud potřebujeme projít všechny prvky n-tice, můžeme použít for cyklus, stejně jako pro seznamy. for cyklus v Pythonu prochází prvky nějaké sekvence, což n-tice splňuje.

Pokud nám nezáleží na konkrétních indexech prvků posloupnosti a potřebujeme pouze projít její prvky, můžeme použít for cyklus přes prvky n-tice.

Pokud nám záleží na indexech jednotlivých prvků, použijeme for cyklus s range:

Kdy použít n-tici a kdy seznam

n-tice

seznam

Procházení seznamu n-tic

N-tici si můžeme ve for cyklu rovnou nechat rozložit na jednotlivé proměnné:

Příklady na procvičení