Funkce

Funkce je pojmenování části kódu. To má dvě hlavní výhody:

Definice funkce začíná klíčovým slovem def, potom následuje identifikátor funkce - její jméno, kulaté závorky a dvojtečka. Tělo funkce je odsazené zleva.

Při volání funkce se provede kód v jejím těle.

Parametry funkce

Funkce může mít libovolný počet parametrů, píšeme je do kulatých závorek za identifikátor funkce. Pokud má funkce parametrů více, oddělujeme se čárkami.

Nepovinné parametry

Některé parametry mohou mít nastavenou defaultní hodnotu.

Návratová hodnota

Fukce může vracet výsledek.

Typy parametrů a návratové hodnoty

Parametry i návratová hodnota mohou být libovolného typu.

Pokud potřebujeme, aby funkce měla více návratových hodnot, můžeme vracet seznam (nebo typ n-tice).

Volání funkcí

Volání funkcí je možné řetězit.

To samé je možné napsat i na jeden řádek

Tisk výsledku funkce:

Lokální vs. globální proměnné

Lokální proměnné

Proměnné, které existují pouze uvnitř funkce. V následující funkci jsou lokální proměnné a, b, vysl.

Globální proměnné

Proměnné, které existují v celém programu.