Výjimky

Pokud dojde při provádění programu k chybě, Python ji ohlásí.

Chyba vygeneruje výjimku, například těchto typů:

Odchycení výjimky

Příklad (nepořádně):

Odchycení výjimky pořádně

Typy výjimek tvoří hierarchii (třeba FileNotFoundError je potomkem OSError), except umí zachytit i obecnější typ.

Vyvolání výjimky

Výjimku můžeme sami vytvořit: