Práce se soubory

Budou nás zajímat (zatím) textové soubory.

Textové soubory se skládají ze znaků převedených na bajty nějakým kodováním, nejčastěji:

Soubor je členěn na řádky. Každý řádek končí speciálním znakem konce řádku. V Pythonu je to znak \n. (Různé operační systémy ukončují řádky různě, ale Python to překládá).

Příklad textového souboru

Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.

Hey Jude, don't be afraid.
You were made to go out and get her.
The minute you let her under your skin,
Then you begin to make it better.

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain,
Don't carry the world upon your shoulders.
For well you know that it's a fool who plays it cool
By making his world a little colder.

Postup práce se soubory:

otevřít soubor - operace se souborem - zavřít soubor

Čtení ze souboru

Načtení obsahu souboru:

V proměnné obsah máme načtený obsah celého souboru, se kterým můžeme pracovat, i po zavření souboru.

Další možnosti, jak číst ze souboru

Soubor f si pamatuje pozici, na které se čte.

Zápis do souboru

open s parametrem "w" otevře soubor pro zápis:

Můžeme si vypsat, co jsme vytvořili:

Jak zapsat do souboru nový řádek:

f.write("\n")

f.write("obsah\n")

open - parametry

open otevírá soubor, dostává:

Mody přístupu:

Příklad:

Otevření souboru pro zápis v kódování utf-8:

f = open("vystup.txt", "w", encoding="utf-8")