Prednáša: Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. (KTIML)
Cvičenie: RNDr. František Mráz, CSc. (KSVI)

Obrovské množstvo zpracovávaných a uchovávaných dát vedie ku snahe "preložiť" tieto údaje do zmysluplnej informácie - dobývaniu znalostí. Cieľom prednášky je zoznámiť študentov so základnými pojmami a technikami používanými v oblasti dobývania znalostí. Súčasťou cvičenia je analýza konkrétneho problému napr. z oblasti ekonónmie alebo WWW, ktorá je zakončená verejnou prezentáciou v rámci prednášky alebo cvičenia.


  • Sylabus v SISe
  • Rozvrh predášky a cvičení