Prezentácie študentských projektov z dobývania znalostí z predchádzajúcich ročníkov

2008

2007

2006

2005