Materiály k prednáške

Nové slidy

  1. Úvod do problematiky
  2. Předzpracování dat
  3. Pravděpodobnost a učení
  4. Rozhodovací stromy
  5. Asociační pravidla
  6. Bayesovské modely
  7. Umělé neuronové sítě
  8. ELM sítě: Extreme Learning Machines
  9. Genetické algoritmy
  10. Pokročilé techniky pro předzpracování dat