PRG030 cvičení 1. ročník informatika - úterý 9:00 K11

 1. cvičení 3.října
 2. cvičení 10.října
 3. cvičení 17.října
 4. cvičení 24.října
 5. cvičení 7.listopadu
 6. -->

Obsah cvičení

 1. cvičení 3.října
  • Hledání největšího prvku z N prvků, včetně důkazu, že nejde rychleji
  • Hledání druhého největšího prvku z 8 prvků
   obecně z N prvků - vzoreček
   můžete zkusit dokázat, že nejde rychleji (je to těžší)
  • Najděte pro zadané startovní pole cestu věže, která projde přes každé pole právě jednou resp. takovou, která je "uzavřená" (skončí na sousedním políčku stratovního pole) pro šachovnici 8 x 8
  • Totéž pro šachovnici bez levého dolního rohu
  • Totéž pro šachovnici bez levého dolního rohu a horního pravého rohu
  • Velbloud má nosnost 1000 banánů a spotřebu 1 banán na 1 km. Na hromadě je 3000 banánů, najděte způsob, jak do co největší vzdálenosti přepravit 1000 banánů. Zkuste úlohu řešit obecně.
  • Písemný úkol:(přineste na cvičení)
   Na políčcích pásky sudé délky jsou napsána nějaká kladná čísla. Dva hráči se střídají ve hře. Hráč na tahu si může vybrat, které z krajních políček pásky si ustřihne. Po skončení hry vyhrál ten z hráčů, kterému se podařilo ustříhat políčka s větším součtem.
   Nalezněte jednoduchou neprohrávající strategii pro hráče, který začíná.
  • rozmyslete si (a zkuste napsat pro sebe - nemusíte nosit): Najděte prostřední z pěti čísel.
   Snažte se:
   1. o co nejjednodušší zápis algoritmu
   2. o co nejmenší počet porovnání
 2. cvičení 10.října
  • Najděte pro tabulku čokolády o K řádcích a L sloupcích způsob, který ji na co nejmenší počet lámání nakouskuje
   na K*L kousků o jednom dílku.
  • návrh programu, který čte ze vstupu posloupnost čísel ukončenou číslem -1 a vytiskne tři největší v ní obsažené
   a jeho zápis v Pascalu
   poznámky:
   1. konstanty jako nástroj pro usnadnění modifikací programu - zde const konec=-1
   2. pokud o číslech víme, že jsou všechny větší než nějaké číslo MIN, můžeme vynechat uspořádávání prvních tří přečtených čísel a začít např s čísly MIN-3, MIN-2 a MIN-1
  • Úlohy na rozmyšlenou:
   1. Mladík se uchází o princeznu. Získá ji, pokud uspěje v následující zkoušce.
    Mladíka postaví se zavázanýma očima před otáčecí čtvercový stůl, v jehož rozích stojí 4 sklenice. Každá sklenice může být v jedné ze dvou poloh - dnem vzhůru a dnem dolů. Mladík může v každém kole šáhnout na kterékoli dvě sklenice a podle své vůle případně změnit polohu některých z nich. Účelem je, aby všechny 4 sklenice byly ve stejné poloze. Pokud se to stane - princezna mu to oznámí, on v zkoušce obstál a mohou se chystat zásnuby. Pokud princezna neoznámí úspěch, hra pokračuje dalším kolem. Před tím však sluha stolkem otočí (mladík neví jak).
   2. Máme N podezřelých koulí, mezi nimi je nejvýše jedna špatná (tj. lehčí nebo těžší). Pomocí rovnoramenných vah máme na co nejmenší počet vážení zjistit která ze 2*N+1 možností nastala (buď jsou všechny koule správné nebo je jedna z nich špatná a musíme zjistit nejen, která to je, ale i zda je lehčí či těžší než správné koule).
    Uvažujte dvě varianty zadání: buď máme na počátku kromě podezřelých koulí i nějaké správné nebo nemáme
    snažte se najít nějaké zajímavé tvrzení
  • písemný domácí úkol:
   pošlete mi jako přílohu mailu na na můj oficielní fakultní email s předmětem "Dvc1"
   soubor v priloze se bude jmenovat vasim prijmenim, podpis bude i na první řádce v souboru
   1. prostřední z pěti čísel - úloha z minula
   2. V urně jsou bílé a černé koule. Hráč (do urny nevidí) v každém tahu vybere dvě koule a vrátí jednu podle následujícího předpisu:
    B+B vrátí B , B+Č vrátí Č , Č+Č vrátí B (musí mít tedy k dispozici i bílé koule mimo urnu)
    zjiste na čem záleží jaká koule zbyde v urně jako poslední.
   3. Minimalizujte počet cest nahoru a dolů elektřikáře, který má za úkol spárovat dolní a horní konce žil kabelu s n žílami (popište algoritmus elektřikáře a vyjádřete nutný počet cest jako funkci počtu žil). Řešte např. pro n=27, ale raději obecně.
 3. cvičení 17.října
 4. obsah bude doplněn

  Následující podprogram by měl realizovat matice. Je dobře? Není-li, najděte chyby

  hanojské věže