Zpět výuka ZS 2009/10

NPRM047 Praktikum z programování I zimní semestr 2009/10

Nepovinný předmět pro studenty I.ročníku matematiky, který má pomoci těm, kteří se dosud s programováním vůbec nesetkali.

Předpokládá se samostatná práce (každý student svým tempem) v laboratoři za pomoci vedoucího praktika, domácí úkoly, praktické testy ladění úloh. Toto praktikum nenahrazuje semináře k předmětu NPRM044, ale doplňuje je.

Nutnou podmínkou účasti na praktikách je mít účet v laboratoři, ve které se semínář koná (Karlín nebo Malá strana) a být registrován v systému Codex.

Některé skupiny jsou ještě volné. Pokud chcete na předmět chodit máte možnost se do dané skupiny přihlásit naposledy 18.listopadu u jejího vedoucího. Pokud některá skupina bude mít příliš malý počet studentů - hrozí to skupině v pondělí od 12:20, bude zrušena a její studenti budou moci přejít do jiných skupin, které budou volné.

19. listopadu předáme seznam studentů, kteří budou v Codexových skupinách praktik studijnímu oddělení. To jim provede do konce listopadu zápis předmětu. O zápisu dostane každý student mail, ve kterém bude popsáno jak zapsat předmět do indexu. Dokud tento mail nedostanete, nic do indexu nepište.

Dovolíme maximálně 20-25 studentů na jednom praktiku, při větším počtu by předmět ztratil svůj smysl (již bychom se Vám nemohli dostatečně věnovat).V laboratoři K11 je k dispozici 28 počítačů, v laboratoři SW2 25 počítačů - bude tedy každý moci pracovat samostatně.

Praktika se konají v laboratoři K11 nebo SW2 v následujících termínech:

den
čas 
laboratoř
pro skupiny
vedoucí
 
zatím navštěvuje
maximální kapacita
čtvrtek
19:00
SW2
51-52
Kryl
15
25
úterý
19:00
K11
53-54
Popelová
23
23
čtvrtek
19:00
K11
55-57
Řeháková
23
25
pondělí
12:20
K11
58-59
Pis
3
25
středa
19:00
SW2
60-61
Procházka
9?
25
pondělí
19:00
K11
62-64
Brunetto
25
26
středa
19:00
K11
II.ročník, učitelství, kombinované studium
Tomek
12
25

 

Příklady používáné pro výuku na praktikách budou k dispozici pro řešení i všem ostatním studentům, kteří praktika nebudou navštěvovat.

Zpět začátek
Zpět výuka ZS 2009/10