Zpět výuka ZS 2009/10

NPRM0046 Programování III pro neinformatiky - 2/2 Z/Zk

pátek 12:20 - 13:50 a 14:00 - 15:30 posluchárna K4, budeme pružně přepínat mezi "přednáškou a cvičením"
2.října byla pouze motivační přednáška. pokud chcete předmět navštěvovat, můžete se ještě snadno připojit

Výběrová přednáška pro studenty neinformatických oborů - hlavní náplní je neprocedurální programování.

Předmět je nepovinný, předpokládá se tedy "jen" zájem.
Nic víc - kromě základů algoritmického myšlení - se de facto nepředpokládá, přesto uvidíte, že se toho naučíte překvapivě mnoho.
I další zájemci jsou srdečně zváni, nebude-li váhat dlouho, snadno se zapojíte.

Obsah a cíle předmětu

Předmět prohlubuje znalosti z programování pro studenty, pro něž není informatika hlavním oborem. Hlavní náplní kursu je neprocedurálního programování, které může být na základě zájmu studentů případně doplněno o další témata.

Neprocedurální programování se obejde bez základních kamenů běžných procedurálních jazyků (Pascal, C, C++, Basic), kterými jsou pojem proměnné (jako jména pro kus paměti) a přiřazovacího příkazu. Programování se tak přibližuje "klasickému matematickému uvažování".

Obsah předmětu je podobný předmětu povinnému předmětu bakalářského studia Neprocedurální programování, ale styl výkladu i způsob zkoušení je přizpůsoben tomu, že jde o výběrovou přednášku pro nespecialisty.
Zpět začátek

Literatura:

Základní literatura:

Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná):

Zpět začátek
Zpět výuka ZS 2009/10