Zpět výuka LS 2009/10

NPRG003 Metodika programování a filozofie programovacích jazyků

Výběrová přednáška 2/0 Zk

rozvrženo ve čtrvrtek 9:00 v S9 (teoreticky by šlo domluvit i jiný termín, ale není to moc reálné)

První přednáška bude informativní - na ostro začneme druhý týden.

Náplň předmětu a předpoklady

Přednáška je vhodná především pro studenty informatiky - jak odborného, tak i učitelského studia, mohou ji však navštěvovat i posluchači jiných oborů, kteří se hlouběji zajímají o programování a chtějí se více dovědět o programovacích jazycích.

Přednáška předpokládá u posluchačů znalosti v rozsahu základních přednášek z programování v prvním ročníku (Pascal, včetně základů objektového programování). Hodí se i přehledová znalost jazyků C a C++ (resp. C#) a některého neprocedurálního jazyka, není však podmínkou absolvování příslušných předmětů. Skutečný zájemce si jistě potřebné globální vědomosti o těchto jazycích dokáže samostatně doplnit.

Mnohokrát se již stalo, že idea obsažená v dávno zapomenutém (čti neužívaném) jazyku se později vrátila jako „objev“. Na přednášce se společně zamyslíme nad vývojem metodiky programování (strukturované, modulární, objektové, event-driven, logické, funkcionální, ..., grafické programování) a nad tím, jak se tyto koncepty projevily v nejdůležitějších programovacích jazycích. Půjde nám především o souvislosti, ne o detaily nebo přesný historický popis vývoje. Důraz bude na idejích, které jednotlivé konstrukce v programovacích jazycích implementují, ne na syntaxi, pomocí níž se v nich zapisují. Při výběru programovacích jazyků budeme větší pozornost věnovat těm, které se skutečně "ujaly v praxi".

Zcela jistě se budeme zabývat těmito programovacími jazyky: FORTRAN, ALGOL, SIMULA, ADA, LISP, APL, Prolog, C a C++, SMALLTALK, Java, C# a Python. Míra pozornosti věnovaná jednotlivým aspektům a programovacím jazykům bude záviset i na zájmu posluchačů. Výklad bude veden pomocí příkladů, nepředpokládá se však, že by posluchači museli psát a ladit svoje programy v jednotlivých jazycích.

Zkouška je ústní a skládá se ze dvou částí (rozdělení je jen terminologická záležitost, obě části se konají najednou).

  1. Pro první část si student vybere jeden z jazyků, kterým bude na přednášce věnována větší pozornost (o repertoáru se domluvíme, po předchozí domluvě je možné si zvolit i jiný). Zvolený jazyk bude muset znát podrobněji.
    První část zkoušky může student nahradit vypracovaním eseje na relevantní téma (podléhá schválení přednášejícím).
  2. Pro druhou bude vypsán jistý počet "přehledových" otázek pokrývajících tématiku přednášky.

Zpět výuka LS 2009/10