Zpět PRG003

PRG003 Co bylo na přednáškách

přednáška pondělí 14:00 S3
 1. přednáška 23.února
 2. přednáška 2.března
 3. přednáška 9.března
 4. přednáška 16.března
 5. přednáška 23.března
 6. přednáška 30.března
 7. přednáška 6.dubna
 8. přednáška 20.dubna
 9. přednáška 27.dubna
 10. přednáška 4.května
 11. přednáška 11.května
 12. 18.května přednáška odpadá, je možné skládat v předtermínu zkoušky
 1. přednáška 23.února
  • Obsah a cíle předmětu
  • Kontrola - požadavky ke zkoušce
  • Stručný nástih počátků historie programovacích jazyků
 2. přednáška 2.března
  • Fortran
  • Algol60
  • Algol68
 3. Zpět začátek
 4. přednáška 9.března
  • PL/1 - kde se vzal, vyjímky
  • APL
 5. přednáška 16.března
  • Simula
   • datové typy
   • příkazy
   • třídy - mají parametry a operační část,
    prefixace (vytváření podtříd),
    vitruální atributy
  • Třídy - parametry, operační část, prefixace (dědičnost), virtuální atributy, inner, kvalifikace - inspekt, predikáty in a is
  • Prefixovaný blok
  • Systémová třída SIMSET, příklad použití
 6. Zpět začátek
 7. přednáška 23.března Jazyk Simula a programování diskrétní simulace,
  stáhněte si

  • typ text a programování vstupů a výstupů
  • Předávání parametrů - hodnotou, jménem a referencí
   jaké typy jde předávat jednotlivými způsoby
  • Kvaziparalení systém v Simule, pojem koprogramu,
   prefixovaný blok jako hnízdo kvasiparalelního systému, stav třídy (samostatná a připojená), procedury detach, resume, call,
  • Opakování třídy SIMSET
  • Diskrétní simulace - kalendář událostí, událostní a procesní simulace
  • Třída Simulation
   • Třída EVENTNOTICE
   • třída process
   • Pasivační procedury: passivate, hold, cancel, wait
   • aktivační procedury: acivate a reactivate
    at time, at tme prior, after time
   • třída MAINPROGRAM a objekt main
   • tělo třídy Simulation
  • Digitalizovaný popis třídy SIMULATION (ze skript M.Malíka z roku 1979)
  • Zdrojový text příkladu o vožení písku z hromady na hromadu, který budemeb příště probírat.
  • Vzpomínka: parodie na příklady ze zkouškové písemky ze Simuly, kterou psali studenti MFF okolo roku 1975
 8. Zpět začátek
 9. přednáška 30.března
  • opakování třídy SIMULATION
  • Příklad simulačního programu
  • Zásady pro vytváření simulačních modelů
  • zhodnocení jazyka Simula
  • Jazyk Ada
   • určení, okolnosti vzniku, hvězdné války, ...
   • Datové typy, podtypy, pole
   • Příkazy
 10. Zpět začátek
 11. přednáška 6.dubna
 12. Jazyk Ada
  Zpět začátek
 13. přednáška 20.dubna
  • Jazyk Smalltalk
  • Pascal, Wirthův, dlaší vývoj, norma, Borland Pascal
 14. Zpět začátek
 15. přednáška 27.dubna
  • O zkouškách
  • CLU
  • Pascal, Wirthův, dlaší vývoj, norma, Borland Pascal
  • C
  • C++
 16. Zpět začátek
 17. přednáška 4.května bude suplována
  • Požadavky ke zkoušce
  • Java
  • Logické programování Prolog
  • Funkcionální programování, lazy vyhodnocování
 18. Zpět začátek
 19. přednáška 11.května
  bude suplována a věnována jazyku Python
 20. 18.května přednáška odpadá, je možné skládat v předtermínu zkoušky
Zpět PRG003