Zpět PRG003

PRM046 Co bylo na přednáškách

přednáška pondělí 17:20 S3
 1. přednáška 19.února
 2. přednáška 26.února
 3. přednáška 5.března
 4. přednáška 12.března
 5. přednáška 19.března
 6. přednáška 26.března
 7. přednáška 2.dubna
 8. přednáška 16.dubna
 9. přednáška 23.dubna
 10. přednáška 30.dubna odpadá
 11. přednáška 7.května
 12. přednáška 14.května
 13. přednáška 21.května odpadá - zkoušky v předtermínu
 1. přednáška 19.února
  • Obsah a cíle předmětu
  • Kontrola - požadavky ke zkoušce
  • Stručný nástih počátků historie programovacích jazyků - cca "do Pascalu"
 2. přednáška 26.února
  • Fortran
  • Algol60
  • Algol068
 3. Zpět začátek
 4. přednáška 5.března
  • PL/1 - kde se vzal, vyjímky
  • APL
  • Simula
   • datové typy
   • příkazy
   • třídy - mají parametry a operační část,
    prefixace (vytváření podtříd),
    vitruální atributy
 5. přednáška 12.března
  • Třídy - parametry, operační část, prefixace (dědičnost), virtuální atributy, inner, kvalifikace - inspekt, predikáty in a is
  • Prefixovaný blok
  • typ text a programování vstupů a výstupů
  • Předávání parametrů - hodnotou, jménem a referencí
   jaké typy jde předávat jednotlivými způsoby
  • Systémová třída SIMSET, příklad použití
  • Kvaziparalení systém v Simule, pojem koprogramu,
   prefixovaný blok jako hnízdo kvasiparalelního systému, stav třídy (samostatná a připojená), procedury detach, resume, call,
 6. Zpět začátek
 7. přednáška 19.března
  • Opakování třídy SIMSET
  • Diskrétní simulace - kalendář událostí, událostní a procesní simulace
  • Třída Simulation
   • Třída EVENTNOTICE
   • třída process
   • Pasivační procedury: passivate, hold, cancel, wait
   • aktivační procedury: acivate a reactivate
    at time, at tme prior, after time
   • třída MAINPROGRAM a objekt main
   • tělo třídy Simulation
  • Digitalizovaný popis třídy SIMULATION (ze skript M.Malíka z roku 1979) - zatím před korekturou
  • Zdrojový text příkladu o vožení písku z hromady na hromadu probíraného na přednášce
  • Vzpomínka: parodie na příklady ze zkouškové písemky ze Simuly, kterou psali studenti MFF okolo roku 1975
 8. Zpět začátek
 9. přednáška 26.března
  • opakování třídy SIMULATION
  • Zásady pro vytváření simulačních modelů
  • zhodnocení jazyka Simula
  • Jazyk Ada
   • určení, okolnosti vzniku, hvězdné války, ...
   • Datové typy, podtypy, pole, record s diskriminantem
   • Příkazy
 10. Zpět začátek
 11. přednáška 2.dubna
  • Jazyk Ada
   • podprogramy a předávání prametrů
   • knihovny - package
   • generiky
   • paralelismus - tasky, synchonizace tasků,
    randesvous, entry, accept, select, ...
  • Jazyk Smalltalk
 12. Zpět začátek
 13. přednáška 16.dubna
  • O zkouškách
  • Pascal, Wirthův, dlaší vývoj, norma, Borland Pascal
  • C
  • C++
  • Java
 14. Zpět začátek
 15. přednáška 23.dubna
  • Java
 16. Zpět začátek
 17. přednáška 7.května
  • Python
 18. Zpět začátek
 19. přednáška 14.května
  • CLU
Zpět PRG003