Zpět výuka LS 2006/7

PRM0046 Programování III pro neinformatiky - 2/2 Z/Zk

Výběrová přednáška pro studenty neinformatických oborů - hlavní náplní je neprocedurální programování.

přednáška pátek 9:00 v K3, cvičení pátek 10:40 K3

Předmět je nepovinný, předpokládá se tedy zájem. Nic víc - kromě základů algoritmického myšlení - se de facto nepředpokládá.

Obsah a cíle předmětu

Předmět prohlubuje znalosti z programování pro studenty, pro něž není informatika hlavním oborem.

Hlavní náplní kursu je neprocedurálního programování, které může být na základě zájmu studentů případně doplněno o další témata.

Neprocedurální programování se obejde bez základních kamenů běžných procedurálních jazyků (Pascal, C, C++, Basic), kterými jsou pojem proměnné (jako jména pro kus paměti) a přiřazovacího příkazu.

Programování se tak přibližuje "klasickému matematickému uvažování".

Zpět začátek

Literatura pro první část přednášky:

Základní literatura:

Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná):

Zkoušky

Pokud se nehodí žádný termín, je možno se domluvit na jiném.
K přihlášení ke zkoušce ani ke jejímu skládání není třeba mít zápočet.

Zatím vypsané termíny - vždy v posluchárně S3

  1. pátek 8.6.2007 od 9:00
  2. pondělí 18.6.2007 od 9:30
  3. pondělí 25.6.2007 od 9:00
  4. pondělí 2.7.2007 od 9:00

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má písemnou a ústní část, podstatně větší váhu má část písemná.

V písemné části mají studenti dvě hodiny na vypracování dvou nepříliš obtížných příkladů, v nichž má student prokázat, že ovládl základní techniku neprocedurálního programování. Jeden z příkladů bude mět být napsán v Prologu, u druhého si student může jazyk zvolit (Prolog, XSCHEME, Haskell) .

Ústní část se skládá ze dvou částí

Zpět začátek
Zpět výuka LS 2006/7