Zpět PRM044

Příklady z přednášek PRM044 a PRM045

školní rok 2005/2006

Tato stránka obsahuje některé programy z přednášky PRM044 Programování I konané ve školním roce 2005/6 pro studenty 1.ročníku matematiky na MFF UK.

Budu se snažit, aby na ní studenti nalezli zdrojové texty rozsáhlejších a důležitých programů probíraných na přednášce. Většinou bude uveden pouze zdrojový text, nikoli rozsáhlejší komentované zadání úlohy nebo diskuse různých řešení.
Primárním cílem není vytvářet učebnici, ale "pouze" odbřemenit studenty od nutnosti na přednášce opisovat dlouhé texty. Předpokládá se tedy, že si student přesné zadání úlohy a podrobnější diskusi o programu zapíše na přednášce.

Soubory jsou ke stažení jako textové s příponou txt, aby se Vám neotvírali Delphi. Bude-li je chtít použít v Borland Pascalu, můžete příponu změnit na pas

Zimní semerstr - PRM0044

 1. Demonstrační příklad na zaokrouhlovací chyby.
 2. Demonstační programy pro použití konstanty.
  Úkolem je spočíst průměr posloupnosti kladných čísel ukončené nulou. Verze bez konstanty a verze s konstantou.
 3. Výpočet hodnoty čísla zapsaného v poziční soustavě o obecném základě.
 4. Kvadratický algoritmus pro nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti
 5. Ukázkový program demonstrující formátovaný výstup číselných hodnot a jeho výstup
 6. Pascalův trojúhelník
 7. Jednotka utab obsahujici typ tab reprezentujici tabulku.
 8. Jednotka obsahující knihovnu několika podprogramů pro hledaní v tabulce.
  Jednotka užívá typ tabulky importovaý z jednotky utab.
 9. Program hledá M navzájem se neohrožujících se dam na šachovnici M x M.
 10. Nerekursivní a rekursivní verze programu hledajícího všechny rozklady zadaného čísla na sčítance
 11. Program realizující jednoduchý sekvenční algoritmus hledající reflexivní, symetrický a transitivní uzávěr relace nad čísly z intervalu 0..M
  Současně jde o příklad na zacházení s množinami.
 12. Realističtější verze předchozího programu. Do vytvářené relace bere jen ty prvky, které se explicitně objevily na vstupu, vstup a výstup do textového souboru.
 13. Třídící algoritmy vnitřního třídění
 14. Hledání kořene metodou půlení intervalu - příklad použití funkcionálních parametrů
Zpět PRM044
Zpět PRM045

Letní semestr - PRM045

 1. Programová jednotka realizující streamy čísel
 2. Implementace algoritmu přirozeného slučování na streamech
 3. Pomocný program, který vytváří z textového souboru obsahujícího integery stream se stejným obsahem.
 4. Zvětšování počtu běhu procezením přes dva heapy v operační paměti.
 5. Program vyhledávání v uspořádaném seznamu s přístupem na fiktivní začátek (hlavu) a fiktivní konec (ocas).
 6. Motivační příklad pro zavedení objektového programování
 7. Unita obsahující objektovou implementaci dvojsměrných lineárních seznamů s hlavou
 8. Programy demonstrující virtuální metody, jednoducha objektova hierarchie trid zvire, pes a kocka
 9. Ukazka hierarchie geometrických obrazců
Zpět PRM045