Zpět výuka LS 2005/6

PRM0046 Programování III pro neinformatiky - 2/2 Z/Zk

Výběrová přednáška pro studenty neinformatických oborů - hlavní náplní je neprocedurální programování.

přednáška pátek 12:20 v K2, cvičení pátek 14:00 K2
24.února jen motivační přednáška a úmluva, cvičení není.

Předmět je nepovinný, předpokládá se tedy zájem. Nic víc - kromě základů algoritmického myšlení - se de facto nepředpokládá.

Obsah a cíle předmětu

Předmět prohlubuje znalosti z programování pro studenty, pro něž není informatika hlavním oborem.

Kurs má dvě části:

Zpět začátek

Literatura pro první část přednášky:

Základní literatura:

Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná):

Literatura pro druhou část přednášky:

Bude upřesněna později.

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má písemnou a ústní část, podstatně větší váhu má část písemná.

V písemné části mají studenti dvě hodiny na vypracování dvou nepříliš obtížných příkladů v Prologu, v nichž má student prokázat, že ovládl základní techniku neprocedurálního programování (u každého příkladu může být předepsané i jak má být řešen).

Ústní část se skládá ze dvou částí

-->
Zpět začátek
Zpět výuka LS 2005/6