Zpět výuka LS2004/05

Ročníkové projekty PRG033
Rudolfa Kryla - letní semestr 2004/05

V tomto semestru mohu vést projekty na následující témata:

Vesměs jde o náročnější témata, v případě úspěšného provedení lze předpokládat jejich další využití.
Předpokládám osobní domluvu s potenciálními projektanty.

Zpět výuka LS2004/05