Požadavky ke zkoušce z předmětu PRG031
Programování II

1. ročník bakalářského studijního programu Informatika
letní semestr školního roku 2004/2005

Zkouška má písemnou a ústní část.

V písemné části řeší studenti dva příklady.
Na písemnou část mají studenti celkem 4 hodiny, po jedné hodině však musí odevzdat první příklad.

V ústní části zkoušky se požadují znalosti programovacího jazyka a algoritmů podle níže uvedeného seznamu (v rozsahu přednášky). Součástí zkoušky je také rozbor úloh z písemné části zkoušky formou diskuse nad zvolenými řešeními. Požaduje se schopnost zvážit přednosti a nedostatky různých alternativních způsobů řešení.

Programovací jazyk Pascal
(implementace Turbo Pascal verze 7 - nejde přitom o detaily, ale o principy)

Algoritmy a programovací techniky