Zpět výuka LS 2004/5

PRM0046 Programování III pro neinformatiky - 2/2 Z/Zk

Výběrová přednáška pro studenty neinformatických oborů.
Hlavní náplní je neprocedurální programování
, náplň druhé části přednášky je možné do značné míry přizpůsobit zájmům studentů.
Předmět je nepovinný, předpokládá se tedy zájem. Nic víc - kromě základů algoritmického myšlení - se de facto nepředpokládá.

přednáška rozvržena K1 čtvrtek 14:00, cvičení K4 čtvrtek 12:20

V prvním týdnu výuky - ve čtvrtek 27.února se cvičení nekoná, přednáška bude jen motivační
na ostro začneme od druhého týdne

Obsah a cíle předmětu

Předmět prohlubuje znalosti z programování pro studenty, pro něž není informatika hlavním oborem.

Kurs má dvě části:

Zpět začátek

Literatura pro první část přednášky:

Základní literatura:

Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná):

Literatura pro druhou část přednášky:

Bude upřesněna později.

Informace o zkoušce:

První termín zkoušky se koná v pátek 27.května od 14:00 - sraz před mojí pracovnou.
Na tento termín není nutné se přihlašovat. Další termíny budou vypsány podle zájmu studentů.

Zkouška má písemnou a ústní část, podstatně větší váhu má část písemná.

V písemné části mají studenti dvě hodiny na vypracování dvou nepříliš obtížných příkladů v Prologu, v nichž má student prokázat, že ovládl základní techniku neprocedurálního programování (u každého příkladu může být předepsané i jak má být řešen).
Dvě ukázkové sady příkladů ke stažení ve formátu rtf.

Ústní část se skládá ze dvou částí

Zpět začátek
Zpět výuka LS 2004/5