Zpět výuka LS 2004/5

PRG003 Metodika programování a filozofie programovacích jazyků

Výběrová přednáška 2/0 Zk

Umluveno na pátek 10:40 S4 - začneme 4.března

 

Náplň předmětu a předpoklady

Přednáška je vhodná především pro studenty informatiky - jak odborného, tak i učitelského studia, mohou ji však navštěvovat i posluchači jiných oborů, kteří se hlouběji zajímají o programování a chtějí se více dovědět o programovacích jazycích.

Přednáška předpokládá u posluchačů znalosti v rozsahu základních přednášek z programování v prvním ročníku (Pascal, včetně základů objektového programování). Hodí se i přehledová znalost jazyků C a C++ a některého neprocedurálního jazyka, není však podmínkou absolvování příslušných předmětů. Skutečný zájemce si jistě potřebné globální vědomosti o těchto jazycích dokáže samostatně doplnit.

Mnohokrát se již stalo, že idea obsažená v dávno zapomenutém (čti neužívaném) jazyku se později vrátila jako „objev“. Na přednášce se společně zamyslíme nad vývojem metodiky programování (strukturované, modulární, objektové, event-driven, logické, funkcionální, ..., grafické programování) a nad tím,jak se tyto koncepty projevily v nejdůležitějších programovacích jazycích. Půjde nám především o souvislosti, ne o detaily nebo přesný historický popis vývoje. Důraz bude na idejích, které jednotlivé konstrukce v programovacích jazycích implementují, ne na syntaxi, pomocí níž se v nich zapisují. Při výběru programovacích jazyků budeme větší pozornost věnovat těm, které se skutečně "ujaly v praxi".

Zcela jistě se budeme zabývat těmito programovacími jazyky: FORTRAN, ALGOL, SIMULA, ADA, LISP, APL, Prolog, C a C++, SMALLTALK, Java možná i některými prostředky pro přípravu internetových dokumentů. Míra pozornosti věnovaná jednotlivým aspektům a programovacím jazykům bude záviset i na zájmu posluchačů.. Výklad bude veden pomocí příkladů, nepředpokládá se však, že by posluchači museli psát a ladit svoje programy v jednotlivých jazycích.

Zkouška je ústní. U zkoušky si student vybere jeden z jazyků, kterým bude na přednášce věnována větší pozornost (o repertoáru se domluvíme). Zvolený jazyk bude muset znát podrobněji. Kromě toho bude vypsán jistý počet "přehledových" otázek pokrývajících tématiku přednášky.

Zpět výuka LS 2004/5