Praktikum z informatiky PRG022 - 0/2 KZ


Jedním z největších nedostatků studentů (nejen) informatiky je velmi špatná schopnost vyjadřování – jak písemného, tak i ústního. V tom naši studenti – na rozdíl od třeba programování - výrazně zaostávají za studenty dobrých západních universit. Jedním z prostředků, jak tento handicap vyrovnat, je i tento předmět. Jeho důležitost vyjadřuje i to, že je povinný k souborné zkoušce a je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Náplní předmětu jsou samostatné referáty studentů na nějaké relevantní téma z informatiky – výběr podléhá schválení vedoucího praktika.


Nutné podmínky pro získání zápočtu jsou :


Referující by zpravidla měl připravit stručné materiály pro své posluchače (obrázky, tabulky, formulace algoritmů resp. vět, texty programů), aby jim umožnil jeho sledování bez nutnosti psát si rozsáhlé poznámky.
Tato povinnost je splněna pouze, je-li přednesený referát kvalitní. V opačném případě může vedoucí umožnit buď opakování referátu nebo jeho podstatně podrobnější zpracování písemnou formou.

Mělo by jít o samostatné zpracování zadané oblasti na základě studia literatury, nikoli jen více méně mechanické převedení jednoho článku. Článek by neměl být jen povrchním přehledovým textem, ale zprostředkovat hlubší znalosti a pochopení.

Způsob kontroly se může lišit v jednotlivých skupinách (např. recenze přednesených referátů , testy z referované tématiky). V souvislosti s tím může být i zvýšen počet seminářů, na kterých se požaduje účast.

Při nesplnění této podmínky může vedoucí povolit její nahrazením vypracováním jednoho či více písemných referátů navíc.


Tyto podmínky jsou společné pro všechny skupiny, vedoucí semináře je však může dle konkrétních podmínek ve skupině dle svého názoru specifikovat přesněji (čti přísněji).


Semináře Praktika z informatiky jsou rozvrženy po studijních skupinách II. ročníku magisterského studia. Implicitně je každý student zařazen na praktikum podle těchto skupin. Pokud kapacita skupin umožní, je možné přihlásit se do jiné skupiny. K tomu musí student udělat dvě věci:

Každý student, který chce z předmětu získat zápočet, se musí přihlásit u vedoucího skupiny, kterou bude navštěvovat nejpozději do 28.února.

Vzhledem k povaze předmětu je žádoucí, aby byly počty studentů v jednotlivých skupinách vyrovnané. V žádné skupině by nemělo být více než 18 a méně než 10 (skutečně existujících) studentů.RNDr Rudolf KRYL