Zpět výuka ZS 2003/4

AIL034  Umělá inteligence  - výběrová přednáška

Přednáška je věnována vybraným konkrétním algoritmům z umělé inteligence.
Předpokládá se jen zájem a jistá algoritmická zkušenost. Může se hodit znalost základů matematické logiky.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

Umluveno na pondělí 18:30-20:00 v posluchárně S5

Zkoušky se konají

na termíny se není nutné, ale možné se zapsat v informační systému MFF.
Studenti zapsaní v tomto systému budou mít přednost v obsloužení.

V případě potřeby je možné si individálně dohodnout jiný termín

Požadavky ke zkoušce

 1. Algoritmy her
  Schéma šachového programu typu A, alg. minimaxu, alfa beta metoda a její efektivita, její kaskádní varianta, metoda okénka, specifika jiných šachových programů
 2. Expertní systémy a zpracování neurčité informace
  Význam a použití, e.s. založené na pravidlech, prázdný exp. systém, dopředné a zpětné řetězení, Zpracování neurčitostí (neurčitost formule, příspěvek pravidla, komb. přísp. více pravidel)
 3. Heuristiky - algoritmus A*
  Prohledávání stavového prostoru, přípustnost A* alg.,
 4. Metody dokazování
  Klauzule a rezoluční metoda, Skolemova věta, Herbrandovo universum, Herbrandova věta,, Obecná rezoluce a unifikační alg., Robinsonova rez. metoda
 5. Neuropočítače
  (např. v rozsahu Kap. 9 z AI 1)
 6. Analýza, syntéza a rozpoznávání řeči (kap.6 AI 2)
  nebo jiná kapitola z knihy Umělá inteligence I-IV dle vlastního výběru
  přehledová znalost