Zpět výuka

PRM002 Programování II pro neinformatiky

přednáška     středa 14:00 K1
cvičení     pátek 9:00 K3   nebo   10:40 K6

Obsah stránky:

Obsah a cíle předmětu

Předmět prohlubuje znalosti z programování pro studenty, pro něž není informatika hlavním oborem. Předmět je nepovinný, předpokládá se tedy zájem. Nic víc - kromě základů algoritmického myšlení - se de facto nepředpokládá.

Kurs má dvě části:

Zpět začátek

Podmínky pro získání zápočtu

Zápočet uděluje studentovi vedoucí semináře.
Pokud student (kombinovaného) studia nemůže ze závažných důvodů semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru náhradní podmínky udělení zápočtu s přednášejícím.

Student může získat zápočet za splnění následujících požadavků :

  1. Aktivní účast na seminářích a průběžné znalosti během semestru.
  2. Vytvoření a odladění zápočtového programu v Prologu.
    K zápočtovému programu je potřeba vytvořit smysluplnou dokumentaci.

Zpět začátek

Literatura pro první část přednášky:

Základní literatura:

Zpět začátek

Doplňková literatura (není nutná):

Literatura pro druhou část přednášky:

Bude upřesněna později.

Informace o zkoušce:

Zkouška se koná 21.ledna a 7.února 2003 vždy od 8:30 v posluchárně K2.
Na zkoušku se přihlašuje ve studijním informačním systému.

Zkouška má písemnou a ústní část, větší váhu má část písemná.

V písemné části mají studenti dvě hodiny na vypracování dvou nepříliš obtížných příkladů v Prologu, v nichž má student prokázat, že ovládl základní techniku neprocedurálního programování (u každého příkladu může být předepsané i jak má být řešen)

Ústní část se skládá ze dvou částí

Zpět výuka