POŽADAVKY KE ZKOUŠCE z PRG003

METODIKA PROGRAMOVÁNÍ a FILOSOFIE PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ

 1. Obecné otázky
  1. Vývoj programovacích jazyků
   FORTRAN, Algol 60, PL/I, Algol 68, Pascal, Simula 67, Ada, C a C++,Java, APL, LISP, PROLOG
  2. Programovací styly
   Strukturované, modulární, objektové programování, event-driven
  3. Logické a funkcionální programování
  4. Datové typy a datové abstrakce, generické typy
  5. Řídící struktury programovacích jazyků
  6. Struktura programovacího jazyka, proměnné, jejich hodnoty, typy, definiční oblast, životní cyklus Překlad a interpretace programovacího jazyka, separátní překlad
  7. Podprogramy a předávání parametrů
  8. Zpracování výjimek

 2. Podrobněji znalost jednoho z následujících jazyků:
 3. ( Je možné si předem domluvit individuálně jiný jazyk )

  1. SIMULA 67
  2. C++
  3. Ada
  4. Java

LITERATURA :

 1. SIMULA
 2. ADA
 3. C++
 4. JAVA