DIN003 Seminář z programování a jeho didaktiky

Předmět je určen pro studenty učitelství informatiky, zapisují si ho typicky ve 2. ročníku studia. Cílem předmětu je získání základních znalostí a praktických dovedností ve výuce informatiky a programování.

Náplní seminářů jsou samostatné výstupy studentů k procvičení výkladu (řešené úlohy z programování, vybrané partie z informatiky) - diskuse o referovaných tématech a možnostech jejich výuky. Klasifikace: klasifikovaný zápočet - hodnotí se výstupy a aktivita na seminářích.

Klasifikace: klasifikovaný zápočet - hodnotí se výstupy, aktivita na seminářích a písemné referáty.