Zpět výuka

Rudolf Kryl - výuka v letním semestru 2012/13

NPRG003 Metodika programování a filosofie programovacích jazyků

Výběrová přednáška pro ty, kteří se hlouběji zajímají o programovací jazyky - 2/0 Zk

předběžně rozvrženo pátek 10:40 S5 (teoreticky by šlo domluvit i jiný termín, uvidíme, zda je to reálné),
první přednáška bude informativní (a úmluva) - na ostro začneme druhý týden.

Kromě zájmu o věc nepředpokládá žádné speciální znalosti. Základní vědomosti o jazycích C++ (nebo C#) a o nějakém neprocedurálním jazyce se však hodí. Podrobnější informace o obsahu na stránce předmětu.

Co bylo na přednáškách

NPRG005 Neprocedurální programování - typicky 2.ročník informatika

Předmět povinný na oboru informatika - 2/2 Z,Zk

přednáška rozvržena úterý 10:40 S3
můj seminář rozvržen úterý 14:00 S6

NMIN102 Programování II - 1.ročník matematika

Druhý semestr základního kursu programování pro studenty matematiky - 2/2 Z,Zk

moje paralelka Y rozvržena středa 14:00 F2
můj seminář rozvržen čtvrtek 12:20 K11

podrobněji na stránce předmětu

NMIN162 Praktikum z programování pro začátečníky 2 - 1.ročník matematika

Nepovinný předmět pro studenty I.ročníku matematiky, který má pomoci těm, kteří se dosud s programováním vůbec nesetkali. Předmět je vyučován v počítačových laboratořích a jejich kapacita umožňuje, aby jej navštěvovala přibližně třetina studentů.
Zapisuje se v elektronickém systému SIS. - Výuka začíná již v prvním týdnu výuky

Moje praktikum čtvrtek 10:40 posluchárna K11

 

 

 

Zpět výuka