Zpět PRM046

PRM046 Co bylo na přednáškách a cvičeních

přednáška pátek 12:20 K4 , cvičení pátek 14:00 K4

Domluvili jsme se, že nebudeme striktně rozlišovat mezi cvičením a přednáškou, ale fomu budeme pružně přizpůsobovat potřebám probírané látky i jednotlivých studentů.
Nebudu zde uvádět výčet všech příkladů, které jsme dělali, jen témata, která jsme probali.

 1. 1.října
 2. 8.října
 3. 15.října
 4. 22.října
 5. výuka 29.října nebude, nahradíme prodloužením výuky v jiných termínech
 6. 5.listopadu
 7. 12.listopadu
 8. 19.listopadu
 9. 26.listopadu
 10. 3.prosince
 11. 10.prosince
 12. 17.prosince
 13. 7.ledna
 14. 14.ledna
 1. 1.října
  • Náplň kursu, podmínky pro zápočet, zkouška.
  • Neprocedurální funkcionální, logické programování.
  • Příklad jednoduchého programu v Prologu a dotazů na něj.
  • Fakt, pravidlo, proměnná, anonymní proměnná.
  • Definice seznamu a notace pro jejich zápis.
  • Jednoduché predikáty pro práci se senamy, např.
   prvek, první, poslední, předposlední prvek seznamu
   vypuštění a vládání prvku ze a do seznamu,
   permutace seznamu, zřetězení seznamů,
   otáčení seznamu v kvadratickém čase, atd.
 2. 8.října
  • Syntaxe Prologu (proměnné, atomy, řetězce, struktury, klausule, fakty, pravidla, procedury, ... ).
  • opakování jednoduchých predikátů pro práci se seznamy, další predikáty
  • rozpůlení seznamu bez aritmetiky, dvě řešení
  • predikát reverze_append - otáčení seznamu pomocí akumulátoru
  • Rozmyslet: Vytvořit predikáty nejstarší bratr, starší bratr, sestry
 3. 15.října
  • Unifikace
  • Algoritmus interpretu Prologu (unifikace + backtracking).
  • Procedurální a deklarativní význam prologiovskéhio programu
  • Deklarativně správná procedura v čisém (pure) Prologu je parciálně správná v operačním smyslu
  • Dvě varianty dekarativně správných procedur pro vyjádření vztahu predek(Kdo, Koho), z nichž jeden odpoví vždy a druhý nikdy
  • Rozmyslet: chování čtyř (deklarativně ekvivalentních) variant procedury predek
  • Reprezentace matice jako seznamu řádkovych seznamů,
   hlDiag(Matoce,HlDiag), bytiobdelnikovou(Mat), bytictvercova(Matice), bytiPrazdnouMatici(Matice),otočení matice o 90 stupňů
  • Rozmyslet: několik predikátů pracujících s maticemi:
   slupka(Matice,Slupka,Pecka), spirala(Matice,Spirala)
   řešení mi pošlete do středy mailem se subjectem DCv1
  • Binární stromy - jedna možná reprezentace
  • jednoduché predikáty pro práci se seznamy
   prvek/2, inorder průchod, výpis listů (i varianty bez konkatenace pomocí akumulátoru)
 4. 22.října
  • Opakování:
   procedurální (unifikace a backtracking) a deklarativní (formule) význam programu, jak se může chovat deklarativně správný program
  • predikát spirála, otáčení matice pomocí akumulátoru
  • proměnná v Prologu je jen označení místa pro substituci
  • rozdílové seznamy ja příklad neúplně definovaných datových struktur
   konkatenace rozdílových seznamů v konstantním čase
   převod mezi seznamy a rozfílovými seznamy uděláme později
  • Aritmetika, is, aritmetické operátory
   jednoduché predikáty
  • vkládání do binárního vyhledávacího stromu
  • vypouštěni z binárního vyhledávacího stromu
  • vypouštění čísel mimo zadaný interval z binárního vyhledávacího stromu
  • následující permutace v lexikografickém uspořádání
  • Zopakujte si vše, co jsme dosud dělali,
   dohodli jsme se, že přístě (za 14 dní) si mimo jiné napíšeme krátkou písemku
  • Příklady na rozmyšlenou
   pokud to zvládnete, pošlete mailem do 3.11. se subjectem DCv2
   1. naprogramujte proceduru vkládání do binárního vyhledávacího stromu, kterou by šlo použít i pro vypouštění
   2. reprezentace permutace jako vektoru obrazů a jako seznam netriviálních cyklů, udělejte převodní predikáty
   3. predikát slupka(Matice, Slupka, Pecka)
 5. 5.listopadu
  • podrobný návod k domácímu úkolu z minula
  • podrobný rozbor úlohy najít k-tou mocninu permutace zadané pomocí netriviálních cyklů
  • Průchody grafu do hloubky a do šířky - algoritmus pomocí seznamů OPEN a CLOSE
   procedury pro průchody stromem
  • Vytvoření seznamu prvků stromu v pořadí podle jejich vzdálenosti od listů (a je-listejná, pak odleva do prava)
  • Predikáty consult/1, reconsult/1, halt/0,
  • Krabičkový model výpočtu odpovědi na dotaz. Princip ladění v Prologu, predikáty trace/0, notrace/0, spy/1, nospy/1.
  • ukázka páce s kompilátorem SWI prologu a ladění v něm
  • Na příště:
   Je třeba "srovnat krok", jinak by Vám látka mohla "zcela utéct"
   1. Pohrajte si s kompilátorem
   2. přečtěte si se skriptíček kapitoly 1-10
   3. Zopakujte si vše, co jsme dosud dělali,
    dohodli jsme se, že přístě si mimo jiné napíšeme krátkou písemku
   4. pošlete pokud možno do středy (nejdéle do čtvrtka v poledne) mailem se subjectem DCv3
    příklady, které byly na minule plus mocninu permutace zadanou jsko seznam netriviálních cyklů
   5. Lehčí příklady k tréningu programování:
    Množina (čísel) je reprezentována jako rostoucí seznam jejich prvků.
    Funkce je reprezentována jako seznam dvojic f(Vzor,Obraz) seřazený vzestupně podle vzoru.
    Sestavte procedury pro:
    1. základní množninové operace: sjednocení, průnik, rozdíl
    2. k dané množně M a funkci F najde obraz F(M) a vzor f-1(M)
    3. test zda je funkce F prostá
    4. k dané funkci F najde funkci k ní inverzní
    5. skládání dvou funkcí
Zpět PRM046