Přehled publikací

2021
97 D UNITY První seznámení s tvorbou počítačových her
HOLAN, Tomáš.
CZ.NIC, Praha
172 pp. ISBN 978-80-88168-57-7
2020
96 C3 Trable a radosti s geometrií ve škole (Plenary Talk)
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2020, 7.-10.9.2020 Pardubice. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava
pp. 17-24 ISBN 978-80-8208-047-9
95 C3 SAVE - Saving Students' Responses
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
APLIMAT 2020: 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 Proceedings, 4.-6.2.2020 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava
pp. 521-530 ISBN 978-80-227-4983-1
2019
94 C3 Geometric Tasks Difficulty From Another View
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 32 Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Gliwice
pp. 17-22 ISSN 1644 - 9363 doi: 10.36176/96.PTGiGI.2019.32.2.03
93 J Ancient Problems vs. Modern Technology
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
South Bohemia Mathematical Letters Vol. 27 (2019), No. 1 University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
pp. 21-26 ISSN 2336-2081
92 J Arithmetic and Boxes (CZ)
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
South Bohemia Mathematical Letters Vol. 27 (2019), No. 1 University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
pp. 27-33 ISSN 2336-2081
91 Jrec Problém s poštou
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 28, No 4 (2019) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 250–253 ISSN 1210-1761
90 C1 ATest - An Online Tool to Solve Arithmetic Constructions
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: Scheffel M., Broisin J., Pammer-Schindler V., Ioannou A., Schneider J. (eds) Transforming Learning with Meaningful Technologies. EC-TEL 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11722. Springer, Cham
pp.742-745 ISBN 978-3-030-29735-0 LNCS 11722 doi: 10.1007/978-3-030-29736-7_79
89 C3 The Importance of Reading Instructions
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
APLIMAT 2019: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 Proceedings 2019-02-05 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava
pp. 414-420 ISBN 978-80-227-4884-1
2018
88 C3 GeoGebra a Mongeovo promítání
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2018 Vysoké učení technické v Brně, Brno
pp. 69-76 ISBN: 978-80-8208-005-9
2017
87 C3 Jak rozpohybovat GeoGebru?
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG'2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
pp. 71-76 ISBN: 978-80-89597-78-9
86 Jrec O rozhodování
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 26, No 4 (2017) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 246–251 ISSN 1210-1761
85 Jrec Od rodiny se třemi dětmi ke spolehlivosti testů
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 26, No 3 (2017) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 166–173 ISSN 1210-1761
84 C1 Spatial Orientation and 3D Geometry
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: Interactive Collaborative Learning, Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 2 Springer, Cham
pp.285-292 ISBN 978-3-319-50339-4 ISSN 2194-5357 AISC 545 doi: 10.1007/978-3-319-50340-0_25
2016
83 J GeoTest-A system for the automatic evaluation of geometry-based problem
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION Volume: 24, Issue: 2 WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
pp.297-304 ISSN: 1061-3773 doi: 10.1002/cae.21712
82 D Lost in 3D Space
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: Geometria Grafika Komputer Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, Gliwice
pp. 41-50 ISBN 978-83-7880-356-0
81 Jrec O dvou shodných kružnicích
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 25, No 3 (2016) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 161–173 ISSN 1210-1761
2015
80 D Zlatý řez - kružítkem a pravítkem
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Praha: BEN
pp. 910 ISBN 978-80-7300-530-6
79 C3 What Can Teachers Learn From Their Students Homework.
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 27 Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Gliwice
pp. 17-27 ISSN 1644 - 9363
78 C4 Třetí rozměr ve školské geometrii – orientace a řešení problémů v prostoru
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
pp. 50-62 ISBN 978-80-7394-549-7
77 C3 Dělení úsečky a objevování konstrukcí
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics Nakladateĺstvo STU, Slovak technical university, Bratislava
pp. 113-118 ISBN 978-80-227-4479-9
76 D The Golden Ratio Determined Using a Ruler and Compass
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Praha: Matfyzpress
pp. 905 pp. ISBN 978-80-7378-304-4
75 Jrec Mocnost bodu ke kružnici v důkazech
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 24, No 4 (2015) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 252–263 ISSN 1210-1761
74 Jrec Dělení úsečky
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 24, No 2 (2015) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 95-104 ISSN 1210-1761
73 C3 What Can Teachers Learn From Their Students Homework.
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: Proceeding of 22st Conference, Geometry * Graphics * Computer, Cracow 2015 Gliwice: Silesian University of Technology in Gliwice
pp. 28
2014
72 J Using Geogebra Applets For Homework Assignments
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Volume 26 (2014) Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Silesian University of Technology
pp. 21-25 ISSN 1644-9363
71 C4 Důkazy v planimetrii a dělení úsečky
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Sborník příspěvků 34. konference o geometrii a grafice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
pp. 105-114 ISBN 978-80-7394-470-4
70 C3 Zamyšlení nad konstrukčními úlohami
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: 46. konferencia slovenských matematikov Slovenská matematická spoločnosť, Žilinská pobočka JSMF, Žilina
pp. 31-31 ISBN: 978-80-554-0946-7
69 C3 Using GeoGebra applets for Homework Assignments.
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: Proceeding of 21st Conference, Geometry * Graphics * Computer, Gdańsk - Sopot 2014 Gliwice: Silesian University of Technology in Gliwice
pp. 22-23
68 Jrec Konstrukční geometrie jinak
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Učitel matematiky, 3 (91)/2014 (22) JČMF ve spolupráci s PřF MU
pp. 129-138 ISSN 1210-9037
67 Jrec Úloha o čtverci a přímkách
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Vol 23, No 3 (2014) Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 161–170 ISSN 1210-1761
2013
66 C4 Způsoby řešení konstrukčních úloh
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
pp. 117-124 ISBN 978-80-7394-448-3
65 C4 Různorodost postupů řešení planimetrických úloh
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
pp. 97-102 ISBN 978-80-248-3251-7
64 C3 Gradované sady planimetrických úloh
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG'2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
pp. 67-73 ISBN: 978-80-227-4041-8
63 J Rozdělení dětí do skupin
HOLAN, Tomáš.
In: Rozhledy matematicko-fyzikální, 88/1 Jednota českých matematiků a fyziků, Praha
pp. 17-24 ISSN: 0035-9343
62 C4 GeoTest – radost z geometrie!
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Metodický portál RVP.CZ Praha: Národní ústav pro vzdělávání
ISSN: 1802-4785
2012
61 C4 Řešení konstrukční úlohy - obrázek nebo algoritmus?
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Sborník příspěvků 32. konference o geometrii a grafice Vydavatelský servis, Plzeň
pp. 103-109 ISBN 978-80-86843-40-7
60 C1 An automatic evaluation of construction geometry assignments
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: 21st Century Learning for 21st Century Skills, LNCS 7563/2012 Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp.447-452 ISBN 978-3-642-33262-3 ISSN 0302-9743 LNCS 7563 doi: 10.1007/978-3-642-33263-0_41
59 Jrec Pomocník pro učitele geometrie - automatické vyhodnocování konstrukčních úloh
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
Matematika-fyzika-informatika Prometheus, spol. s r. o. ve spolupráci s JČMF
pp. 584-593 ISSN 1210-1761
58 C4 GeoTest – Pomocník pro výuku geometrie
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Počítač ve škole 2012 (elektronický zdroj) : sborník příspěvků 9. ročníku celostátní konference : Nové Město na Moravě : 3. dubna - 5. dubna 2012 Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského
ISBN 978-80-260-1748-6
2011
57 C3 GeoTest - Systém pro vyhodnocování konstrukčních úloh
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Zborník Sympózia o počítačovej geometrii SCG´2011 Bratislava: Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
pp. 55-60 ISBN 978-80-227-3580-3
56 C4 Úlohy z planimetrie... teacher-friendly!
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Sborník příspěvků 31. konference o geometrii a grafice Ostrava
pp. 95-102 ISBN 978-80-248-2524-3
2010
55 C4 Evoluce komunikace umělých bytostí
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Plátek, Martin: MIS 2010, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp. 17-24 ISBN 978-80-7378-148-4
54 C3 Kudy vede cesta (k prostorové představivosti)
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In: Zborník Sympózia o počítačovej geometrii SCG´2010 Bratislava: Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
pp. 45-50 ISBN 978-80-227-3364-9
53 C3 Lost in 3D Space.
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In: Proceeding of 11th Conference, Geometry and Computer, Ustron 2010 Gliwice: Silesian University of Technology in Gliwice
pp. 31-32
2009
52 C4 Jak lidé bloudí (Sledování prostorové orientace žáků pomocí online hry)
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In. Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice 2009 České Budějovice: Jihočeská univerzita
pp. 47-52 ISBN 978-80-7394-186-4
51 C4 Orientace v Labyrintu z krychlí
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In. Proceedings of the 29th Conference On Geometry And Graphics, Doubice 2009 Česká společnost pro geometrii a grafiku
pp. 121-128 ISBN 80-86195-61-9
50 C1 Segmentation Charts for Czech - Relations among Segments in Complex Sentences
LOPATKOVÁ, Markéta and HOLAN, Tomáš.
"In Dediu, Adrian Horia and Ionescu, Armand Mihai and Martin-Vide, Carlos, Language and Automata Theory and Applications, Proceedings of Third International Conference, LATA 2009, Tarragona, Spain, April 2-8, 2009. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp. 542-553 ISBN 978-3-540-88281-7 ISSN 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online) LNCS 5457
49 C3 Development of spatial abilities using computers
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In Ayhan Bilsel and Mehmet U. Garip: Frontiers in Science Education Research, Proceedings of FISER 2009, Famagusta, 2009 Famagusta: Eastern Mediterranean University Press
pp. 395-403 ISBN 978-975-8401-67-3
2008
48 C4 Rodičovské investice umělých bytostí.
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Štanclová, Jana a Plátek, Martin: MIS 2008, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp.11-18. ISBN 978-80-7378-076-0
47 C3 Vztahy mezi segmenty - segmentační schémata čekých vět.
LOPATKOVÁ, Markéta a HOLAN, Tomáš.
In Vojtáš, Peter. ITAT 2008 Informačné technológie - Aplikácie a Teória. Košice: UPJŠ
pp.15-20. ISBN 978-80-969184-8-5
46 C3 Evoluce parametrů páření.
HOLAN, Tomáš.
In Vojtáš, Peter. ITAT 2008 Informačné technológie - Aplikácie a Teória. Košice: UPJŠ
pp.49-52. ISBN 978-80-969184-8-5
45 C3 Development of Spatial Abilities with Didactic Computer Games.
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In Proceeding of 10th Conference, Geometry and Computer, Ustron 2008. Gliwice: Silesian University of Technology in Gliwice
pp. 23-24.
44 C1 Development of Spatial Abilities By Means of Didactic Computer Games.
GERGELITSOVÁ, Šárka and HOLAN, Tomáš.
In The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Volume 18 (2008). Gliwice: Silesian University of Technology in Gliwice
pp. 32-38. ISSN 1644-9363
43 C4 Podpora rozvoje prostorové orientace.
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In Sborník konference Počítač ve škole, Nové Město na Moravě 2008. http://gynome.nmnm.cz/konference/files/2008/sbornik/gerge_holan.pdf
ISBN 978-80-254-1265-7
2007
42 C1 Story Manager in 'Europe 2045' Uses Petri Nets.
BROM, Cyril and ŠISLER, Vít and HOLAN, Tomáš.
In Lecture Notes In Computer Science, Proceedings of 4th International Conference on Virtual Storytelling 2007, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp.38-50. ISBN 978-3-540-77037-4 ISSN 0302-9743 LNCS 4871
41 C1 Dependency and Phrasal Parsers of the Czech Language: A Comparison.
HORÁK, Aleš and HOLAN, Tomáš and KADLEC, Vladimír and KOVÁŘ, Vojtěch.
In Lecture Notes in Artificial Intelligence, Proceedings of Text, Speech and Dialogue 2007, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp. 76-84. ISBN 978-3-642-00981-5 ISSN 0302-9743 LNCS 4629
40 C4 O Složitosti Vesmíru.
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Štanclová, Jana a Plátek, Martin: MIS 2007, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp.44-47. ISBN 978-80-7378-033-3
39 C4 Počítačová podpora výuky stereometrie.
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
"In Pavel Pech: Geometry &Computer Graphics, Sborník příspěvků 27.mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice VUT Brno
pp. 61-66 ISBN 978-80-85763-41-6
38 C4 Hříčky pro rozvoj prostorové orientace.
GERGELITSOVÁ, Šárka a HOLAN, Tomáš.
In Roman Hašek: Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
pp. 61-66 ISBN 978-80-7394-048-5
2006
37 C1 Combining Czech Dependency Parsers.
HOLAN, Tomáš and ŽABOKRTSKÝ, Zdeněk.
In: Petr Sojka and Ivan Kopeček and Karel Pala. TSD'2006, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp.95-102. ISBN 978-3-540-39090-9 ISSN 0302-9743 LNAI 3658
36 C3 Segmentace vět pomocí šablon.
HOLAN, Tomáš.
In Vojtáš, Peter. ITAT 2006 Information Technologies - Applications and Theory. Košice: UPJŠ
pp.181-184. ISBN 80-969184-4-3
35 C4 Kombinace analyzátorů - nové výsledky v závislostní analýze češtiny.
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Štanclová, Jana a Plátek, Martin: MIS 2006, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp.49-55. ISBN 80-7378-000-3
34 D Programování II, elektronický kurs pro distanční vzdělávání.
KRYL, Rudolf a TÖPFER, Pavel a HOLAN, Tomáš.
http://dl.cuni.cz. Praha: Univerzita Karlova
2005
33 C3 Genetické učení závislostních analyzátorů.
HOLAN, Tomáš.
In Vojtáš, Peter. ITAT 2005 Information Technologies - Applications and Theory. Košice: UPJŠ
pp.47-54. ISBN 80-7097-609-8
32 C4 Tvorba závislostního syntaktického analyzátoru - rok poté.
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Štanclová, Jana a Plátek, Martin: MIS 2005, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp.29-37. ISBN 80-86732-70-3
31 D Programování I, elektronický kurs pro distanční vzdělávání.
KRYL, Rudolf a TÖPFER, Pavel a HOLAN, Tomáš.
http://dl.cuni.cz. Praha: Univerzita Karlova
2004
30 C3 Jiné programování.
HOLAN, Tomáš.
In Vojtáš, Peter. ITAT 2004 Information Technologies - Applications and Theory. Košice: UPJŠ
pp.139-148. ISBN 80-7097-589-X
29 C4 Závislostní a složkové modelování syntaxe jazyků.
PLÁTEK, Martin a HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Tesková, Jana: MIS 2004, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp.115-150. ISBN 80-86732-36-3
28 C4 Tvorba závislostního syntaktického analyzátoru.
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Tesková, Jana: MIS 2004, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp. 16-26. ISBN 80-86732-36-3
2003
27 C1 A Theoretical Basis of an Architecture of a Shell of a Reasonably Robust Syntactic Analyser.
HOLAN, Tomáš et. al.
In Matoušek, Václav and Mautner, Pavel. TSD '2003. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp. 58-65. ISBN 3-540-39090-1 ISSN 0302-9743 LNAI 2807
26 C4 K syntaktické analýze českých (!) vět.
HOLAN, Tomáš.
In Obdržálek, David a Tesková Jana: MIS 2003, Sborník semináře. Praha: Matfyzpress
pp. 66-74. ISBN 80-86732-22-3
25 D Kylix v příkladech.
FORST, Libor a HOLAN, Tomáš.
Praha: BEN - technická literatura
264 pp. ISBN 80-7300-041-5
2002
24 C1 Dependency Analyser Configurable by Measures.
HOLAN, Tomáš.
In: Petr Sojka and Ivan Kopeček and Karel Pala. TSD'2002. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp.81-88. ISBN 3-540-44129-8 ISSN 0302-9743 LNCS 2448
23 C3 DR-parsing a DR-analýza.
HOLAN, Tomáš a PLÁTEK, Martin.
In Andrejková, Gabriela and Lencses, Rastislav. ITAT '2002 Information Technologies - Applications and Theory. . Košice: UPJŠ
pp.1-10. ISBN 80-7097-499-0
22 D C++ Builder v příkladech.
NERUDA, Roman a HOLAN, Tomáš.
Praha: BEN - technická literatura
192 pp. ISBN 80-7300-042-3
21 T Robustness with Reason.
HOLAN, Tomáš et. al.
Technical Report TR-2002-11
2001
20 C3 Word-Order Relaxations and Restrictions within a Dependency Grammar.
PLÁTEK, Martin et. al.
In Andrejková, Gabriela a Krajči, Stanislav. ITAT '2001: Information Technologies - Applications and Theory. Košice: UPJŠ
pp.5-25. ISBN 80-7097-464-9
19 C3 Word-Order Relaxations and Restrictions within a Dependency Grammar.
PLÁTEK, Martin et. al.
In Proceedings of International Workshop on Parsing Technologies. Peking: Tsingshua University Press
pp. 237-240. ISBN 7-302-04925-4
18 C3 On Relax-ability of Word-Order by D-grammars.
PLÁTEK, Martin and HOLAN, Tomáš and KUBOŇ, Vladislav.
In: Calude, C.S. and Dinneen, M. J. Combinatorics, Computability and Logic. Singapore: Springer-Verlag
pp. 159-174. ISBN 978-1-85233-526-7
17 D Delphi v příkladech. 2.vydání.
HOLAN, Tomáš.
Praha: BEN - technická literatura
208 pp. ISBN 80-7300-033-4
16 D Visual Basic v příkladech.
TAHALOVÁ, Lenka a HOLAN, Tomáš.
Praha: BEN - technická literatura
192 pp. ISBN 80-7300-040-7
15 T Nástroje pro vývoj závislostních anayzátorů přirozených jazyků s volným slovosledem.
Holan Tomáš.
Disertační práce. Praha: MFF UK
14 T Word-Order Relaxations and Restrictions within a Dependency Grammar.
Plátek Martin et. al.
Technická zpráva 2001/2
13 T On Relax-ability of Word-Order by D-grammars.
Plátek Martin et. al.
Technická zpráva 2001/1
2000
12 C1 On Complexity of Word Order.
HOLAN, Tomáš et. al.
In: Les grammaires de dépendance - Traitement automatique des langues, 2000, vol. 41, no. 1, TAL
pp. 273-300. ISSN 1248-9433
11 T On Complexity of Word Order.
HOLAN, Tomáš et. al.
Technická zpráva 2000/8
1999
10 D Delphi v příkladech.
HOLAN, Tomáš.
Praha: Matfyzpress
202 pp. ISBN 80-85863-37-5
1998
9 C3 Two Useful Measures of Word Order Complexity.
HOLAN, Tomáš et. al.
In: Kahane, Sylvain and Polguere, Alain. Proceedings of the Dependency-Based Grammars Workshop, the COLING - ACL Conference. Montreal: ACL
pp. 21-28.
8 T Two Useful Measures of Word Order Freedom.
HOLAN, Tomáš et. al.
Technická zpráva 98/4
1997
7 C3 A Prototype of a Grammar Checker for Czech.
HOLAN, Tomáš and KUBOŇ, Vladislav and PLÁTEK, Martin.
In: Proceedings of the Fifth Conference on Applied Natural Language Processing. Washington, DC, USA: Association for Computational Linguistics
pp.147-154.
6 C3 Formal Tools for Separating Syntactically Correct and Incorrect Structures.
PLÁTEK, Martin and KUBOŇ, Vladislav and HOLAN, Tomáš.
In: R.C. Berwick A. Nijholt. Parsing Technologies 1997. Proceedings Fifth ACL SIGPARSE International Workshop Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology
pp. 247-248.
5 T A Grammar-Checker for Czech.
KUBOŇ, Vladislav and HOLAN, Tomáš and PLÁTEK, Martin.
Technická zpráva TR 1997-02
1996
4 T Formal Tools Supporting Development of a Grammar Checker.
HOLAN, Tomáš and KUBOŇ, Vladislav and PLÁTEK, Martin.
Technická zpráva 9/1996
1995
3 C1 Parsing of Free-word-order Languages.
HOLAN, Tomáš and KUBOŇ, Vladislav and PLÁTEK, Martin.
In: Bartošek, Miroslav and Staudek, Jan and Wiedermann, Jiří. SOFSEM 95 Proceedings of the 22nd Seminar on Current Trends in Theory and Practice of Informatic. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
pp. 379-384. ISBN 978-3-540-60609-3 ISSN 0302-9743 LNCS 1012
2 C4 An Implementation of Syntactic Analysis of Czech.
HOLAN, Tomáš and KUBOŇ, Vladislav and PLÁTEK, Martin.
In: Bunt Harry. Fourth International Workshop on Parsing Technologies. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Prague
pp. 126-135.
1 T Parsing of free-word-order languages.
HOLAN, Tomáš and KUBOŇ, Vladislav and PLÁTEK, Martin.
Technická zpráva 5/1995

Počty podle kategorií

DC3JJrecC1C4T
11295912229

Verse: 27.01.21 21:07:59