Pošta

Země "Z" sestává z 1024 měst ležících ve vrcholech čtvercové sítě 32x32 měst.
Vaším úkolem je navrhnout způsob, jak v zemi "Z" doručovat poštu, aby byly splněny následující požadavky:
Navrhněte řešení s minimálním počtem aut.
Řešení (subject "pošta", počet aut, jméno, mail, popis řešení) posílejte na adresu Tomas.Holan=at=mff.cuni.cz.

Nejlepší řešení

11.03.2021 12:18:36