Záznam řeči v programu Audacity

V tomto návodu se seznámíme s nahráváním mluveného slova v programu Audacity a s následnými úpravami.

Pořízení záznamu

Nejdříve pořídíme záznam, což můžeme provést vícero způsoby:

Výběr zařízení pro nahrávání
Výběr zařízení pro nahrávání

Ve vedlejším výběrovém seznamu zvolíme 1 (mono) nahrávací kanál. Následně klikneme na tlačítko Nahrávat (červené kolečko) a po pořízení záznamu klikneme na tlačítko Zastavit (oranžový čtvereček).

Jinou možností je nahrát mluvené slovo na mobilní telefon a poté v Audacity otevřít vzniklou nahrávku.

Odstranění šumu

Pokud jsme k pořízení záznamu využili interní mikrofon, pravděpodobně budeme potřebovat eliminovat šum z nahrávky. V opačném případě tento krok přeskočte.

Šum se odstraňuje ve dvou krocích pomocí nástroje Zmenšení šumu (v některých verzích programu může být nazván Odstranění šumu).

  1. Označíme část nahrávky, kde je pouze šum (bez mluveného slova), v menu Efekty zvolíme Zmenšení šumu a klikneme na tlačítko Získat profil šumu.
  2. Označíme celou nahrávku, opět zvolíme nástroj Zmenšení šumu a klikneme na tlačítko OK.

Ekvalizace

Pro zajištění zřetelnosti mluveného slova se může hodit snížit hlasitost nízkých frekvencí (hloubek), k čemuž použejeme ekvalizér.

Označíme celou nahrávku a v menu Efekty zvolíme položku Ekvalizace. Z možností pro Typ ekvalizéru zvolíme Grafický. Hodnoty hlasitostí frekvenčních pásem zvolíme přibližně podle obrázku:

Nastavení ekvalizéru
Nastavení ekvalizéru

Zmenšení dynamického rozsahu

Obvykle potřebujeme, aby v nahrávce mluveného slova nebyly velké výkyvy hlasitosti (tj. aby nahrávka měla malý dynamický rozsah). Toho se dá docílit pomocí kompresoru.

Označíme celou nahrávku a v menu Efekty zvolíme Kompresor. Následně klikneme na OK. Tím se nám zmenšil dynamický rozsah nahrávky a zároveň se automaticky nahrávka zesílila.

V závislosti na původní hlasitosti nahrávky možná bude potřeba změnit v kompresoru hodnotu parametru Práhová hodnota (Threshold).

Export

Pokud jsme s upravenou nahrávkou spokojeni, můžeme ji exportovat.

V menu Soubor zvolíme položku Uložit zvuk v jiném formátu, vyplníme název, zvolíme typ (WAV nebo MP3) a klikneme na tlačítko Uložit.